Jihočeské matky

občanské sdružení

15. 10. 2004 Konference na Jihočeské univerzitě - hodnocení vlivů JETE na životní prostředí

15.10.2004
Autor: JČM
Konference na Jihočeské univerzitě - hodnocení vlivů JETE na životní prostředí


Zástupci Sdružení Jihočeské matky a OIŽP se zúčastnily konference o hodnocení vlivů JETE na životní prostředí. „Konference byla dvoudenní, skončila dnes v poledne, přesto již dnes média informovala následujícím způsobem: „Temelínské věže nemají vliv na počasí v okolí“ (Právo, 15.10.04), „JETE podle vědců neohrožuje životní prostředí ani zdraví svých zaměstnanců“ (Čbl, 15.10.04). V podtitulcích se sice objevilo konstatování, že zatím neuplynula dostatečně dlouhá doba na jednoznačné prokázání vlivů elektrárny na okolí, přesto v médiích převažuje dojem, že vliv Temelína na životní prostředí je nulový. Taková interpretace výsledků konference ale není správná.“ říká Pavel Vlček z OIŽP.


„Z průběhu konference i ze sborníku konference je patrné, že celkové jednoznačné závěry o pozitivním nebo negativním vlivu JETE jsou v současné době předčasné, navíc by byly povrchní a nepřesné. Skutečné hodnocení vlivu JETE je možné pouze analýzou trendů v dostatečně dlouhé časové řadě. Navíc analýza zdravotního stavu obyvatel v okolí probíhala v době výstavby JETE (v letech 1991 až 2000), kdy zde nepůsobilo provozní ionizující záření.“ říká Monika Wittingerová ze Sdružení Jihočeské matky.

Dana Kuchtová říká: „Těm, kteří hodlají opakovat, že Temelín nemá vliv na životní prostředí a psychiku lidí v okolí, si dovolím připomenout několik zřejmých negativních jevů, které byly na konferenci zmíněny“:

- Obyvatelé jižních Čech…….transformovali pocit ohrožení do pocitu neklidu. Co se jeví být narušeno je pocit jejich duševní pohody. Spouštěčem pocitu neklidu je „vizuální agresivnost“ 155 metrů vysokých chladících věží….
- Zejména starší obyvatelé, jejichž kořeny jsou hluboce spjaty s místem, které muselo fyzicky ustoupit výstavbě a kteří byli nuceni přestěhovat se do vzdálenějších míst, nesou v sobě již natrvalo pocit neskutečné křivdy. Také přetrhání sociálních vazeb, ke kterému došlo v důsledku likvidace obcí, má své následky, které jsou však těžko kvantifikovatelné. Procesy sociální dynamiky, které stavba vyvolala – likvidace sídel a výstavba nových sídlišť, migrace pracovní síly vedoucí ke změně v demografické a sociální struktuře - skutečně přispěly podstatnou měrou ke změně dosud rurálního charakteru celého regionu

Některé negativní jevy mohou, ale nemusí mít souvislost s JETE (to může prokázat až analýza dlouhodobých trendů), např.:

- U žen v blízkém okolí JETE nacházíme relativně vysoké hodnoty v souhrnu všech druhů zhoubných nádorů. U některých z nich je spád incidence ve směru od JETE tak nápadný, že by mohl pro neinformované simulovat nepříznivý vliv elektrárny
- V exponované oblasti do vzdálenosti cca 13 km trpí muži některými druhy zhoubných nádorů významně častěji než by odpovídalo celostátnímu průměru i srovnatelným údajům z oblastí kontrolních … Na zvýšeném výskytu nádorů se výrazněji podílí východní část – Dívčice, Hluboká nad Vltavou, Olešník, Zliv, Žimutice a další – než část východní.

Na konferenci byly zmíněny i některé překvapivě pozitivní výsledky, např. nápadně nízká úmrtnost mužů v blízkém okolí JETE.


„Závěrem z konference rozhodně nemůže být konstatování, že Temelín nemá vliv na okolí. Závěrem z konference je především to, že monitorování situace a analýzy musí dlouhodobě pokračovat. Tyto studie však v současnosti musí platit stát, tedy daňoví poplatníci včetně těch, kteří s výstavbou Temelína nesouhlasili. Studie by neměl financovat stát, nýbrž provozovatel JETE ze svých tučných zisků. O to se budou Jihočeské matky zasazovat.“ konstatuje Monika Wittingerová

Monika Wittingerová, 603 516 603
Dana Kuchtová, 603 516 711

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...