Jihočeské matky

občanské sdružení

28.4.2004 Genetici z Ukrajiny představí dnes v Českých Budějovicích

28.4.2004
Autor: JČM
Genetici z Ukrajiny představí dnes v Českých Budějovicích
výsledky dlouholetého výzkumu z okolí Černobylu


Na diskusi s veřejností (v Praze a v Českých Budějovicích) o následcích havárie v Černobylu jsme v rámci připomínky 18. výročí katastrofy v Černobylu letos pozvaly profesora Valerije Glazka a jeho manželku profesorku Taťjanu Glazko, oba z Institutu pro agroekologii a biotechnologii ukrajinské Akademie věd v Kyjevě. Profesor Glazko řídí na kyjevském Institutu oddělení molekulárně-genetického výzkumu a jeho manželka je vedoucí laboratoře pro genetický výzkum a výzkum ekologického stresu tamtéž. Oba se mj. zabývají následky černobylské havárie.

Následky této havárie zkoumali manželé Glazkovi na konkrétních živočišných druzích. Na základě dlouholetého výzkumu dochází potom k obecným závěrům, že dávky radiace více škodí mladým než starším lidem. Dalším významným poznatkem je to, že pokud došlo k ozáření dítěte v lůně matky, je poškození genetické výbavy nevratné a povede u mladé generace v Evropě, která se právě nyní přibližuje reprodukčnímu věku, k problémům s plodností. Vědci zkoumali také rezistentnost organizmů na radioaktivní ozáření a dochází k novým zjištěním – zjišťují například, že se projevuje omezení stávající genetické výbavy ve smyslu jejího zjednodušení (např. holštýnský skot v Černobylu vykazoval genetickou výbavu skotu primitivnějšího.) Zajímavé je i tvrzení, že lidský organismus bude odolný vůči zvýšeným dávkám radioaktivního záření nejdříve po dvaceti generacích.

Hlavním problémem černobylské havárie nejsou podle jejich názoru mutace organismů, nýbrž to, že vlivem dávek radiace došlo ke vzniku zcela nových životních podmínek pro organismy. Tyto nové podmínky (zde V. a T. Glazko zobecňují, že nové podmínky mohou být způsobeny i jinou ekologickou krizí, nejen havárií v jaderné elektrárně Černobyl) vedou ke změnám v genetické struktuře populace a k omezení různosti biologických druhů směrem k primitivnějším. Dochází k ohrožení biologické podstaty člověka.

Diskuse se koná dnes v kavárně „Měsíc ve dne“ v Nové ulici od 17:30.

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...