Jihočeské matky

občanské sdružení

<b> Bude na Zdíkovsku zázračná uzdravovna?</b>

14.1.2003
Umístit stavbu laminátové pyramidy chtěl před časem uprostřed chráněného území Šumavy podnikatel Anatolij Jaguljajev, společník firmy MOZDOK. Poté, kdy narazil na nesouhlas Správy Chráněné krajinné oblasti, přesunul svůj záměr k obci Zdíkov na Vimpersku.
Toto je vesmírný vzkaz Velkého Stvořitele lidstvu: „Oznamte celému světu, že po celé zemi mohou vznikat areály pro nevyléčitelné nemocné . Nebudou to léčebny , ale uzdravovny“. Tlumočí nám ho Vladimír Prokeš z Čáslavi, jenž sám sebe považuje za mezičlánek mezi Zdrojem Pravdy a lidmi. Zázračnému působení pyramidových staveb, vznikajících leckde po vlastech českých a moravských, věří řada lidí, kterým nepomohla „standardní“ lékařská věda. V zemích bývalého Sovětského svazu zažívají úzdravné pyramidky doslova boom.Tisíce Rusů jezdí strávit víkend v těchto stavbách. Věří, že tím zaženou choroby, ale i zločinnost, rozklad morálky a války. Někteří s sebou do pyramid berou své novorozence, jiní svou pálenku – samohonku. Stačí prý jen pár hodin zázračného působení, aby se vyčistila.
Umístit stavbu laminátové pyramidy chtěl před časem uprostřed chráněného území Šumavy podnikatel Anatolij Jaguljajev, společník firmy MOZDOK. Poté, kdy narazil na nesouhlas Správy Chráněné krajinné oblasti, přesunul svůj záměr k obci Zdíkov na Vimpersku.
Ve svém „Experimentálním pracovišti Račov“ chce údajně zkoumat vliv tohoto zesilovače vesmírných i zemských energetických sil na klíčivost semen. K tomuto účelu chce v areálu zaměstnat vědeckého pracovníka, jehož rodina by se tu zároveň starala o ekologickou farmu. Firma MOZDOK obdržela už k realizaci záměru souhlasné územní rozhodnutí. Státní ochrana přírody neměla námitky. K věci nevedla žádné správní řízení, vydala pouze stanovisko, že stavba laminátové, cca 15 m vysoké pyramidy v Račově nenaruší krajinný ráz, neboť bude zakryta stromy okraje lesa. Vimperský stavební úřad tvrdí, že stavba je v souladu s územním plánem, neboť se jedná o stavbu, která bude sloužit k zemědělskému obhospodařování okolní krajiny. V žádném případě prý se nejedná o pobytovou uzdravovnu pro platící klienty, ale o přísně vědecký nekomerční experiment. Na celé věci je ovšem pozoruhodné, že firma MOZDOK se podle živnostenského listu zabývá obchodem s realitami a ubytovacími službami …..
Představa pyramidy v pošumavské krajině se nelíbí Spolku na ochranu Šumavské přírody ve Vimperku, Jihočeským matkám a bohumilické skupině Dětí Země. Vadí také některým místním lidem, kteří se snaží obnovit Okrašlovací spolek Zdíkovska, od jehož založení zdíkovským rodákem, významným českým geologem Janem Nepomukem Woldřichem, uplynulo v minulém roce 125 let. Hlavní náplní činnosti spolku byla péče o vzrostlou zeleň a vysazování nových stromů v obci a okolí. Jen v letech 1878 až 1890 vysázel Okrašlovací spolek na 450 listnatých stromů. Lokalitu „Novotného vršky“ zalesnil skupinou modřínů, další jehličnatý les vysázel na okolních holých stráních.
Je pochopitelné, že laminátová pyramida by působila v citlivě zvažované koncepci tvorby a ochrany krajiny jako pěst na oko. Podle vyjádření předního českého odborníka na posuzování krajinného rázu, Doc. ing. Ivana Vorla, Csc., z katedry urbanistiky fakulty architektury ČVUT v Praze, se stavba skleníkové pyramidy, která má dosahovat výšky pětipatrového domu, v každém případě vymyká charakteru, měřítku, formě a materiálům tradiční venkovské zástavby. Bude proto vždy cizí dochovaným hodnotám krajiny a může degradovat krajinný místa.
Zástupce firmy MOZDOK tvrdí, že jednají o spolupráci s Jihočeskou univerzitou. Odborníci ze Zemědělské fakulty však kontakty s touto firmou popírají a k celému experimentu se stavějí spíše skepticky.
Areál firmy má být realizován na několika hektarech, přičemž zatím jsou řešeny stavby v 1. etapě záměru. Jaké „zlepšení“ krajiny se chystá pro místní ochránce přírody v dalších etapách, dnes nikdo netuší. S požehnáním obecního úřadu ve Zdíkově i úřadů státní správy, které jdou investorovi „na ruku“, lze se nadít ještě mnohých překvapení.

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...