Jihočeské matky

občanské sdružení

<b>„Rozhodnutí o umístění golfového hřiště – labutí píseň Okresního úřadu v Českých Budějovicích?“</b>

9.1.2003
Autor: JČM
Těsně před ukončením své činnosti vydal Referát životního prostředí Okresního úřadu České Budějovice v pořadí již čtvrté rozhodnutí o umístění 18-ti jamkového golfového hřiště na Podskalské a Poříčské louce u Hluboké nad Vltavou....
O golfu na Hluboké počtvrté

Těsně před ukončením své činnosti vydal Referát životního prostředí Okresního úřadu České Budějovice v pořadí již čtvrté rozhodnutí o umístění 18-ti jamkového golfového hřiště na Podskalské a Poříčské louce u Hluboké nad Vltavou. Souhlas s realizací záměru společnosti Hluboká Invest , který byl účastníkům řízení doručen těsně před koncem roku, vydal úřad hájící zájmy ochrany přírody i přesto, že investor ještě nepředložil všechny podklady k rozhodnutí, jež požadovalo Ministerstvo životního prostředí. To v průběhu tří let zrušilo postupně prostřednictvím svých územních pracovišť v Českých Budějovicích , v Plzni i z pravomoci ministra prostřednictvím rozkladové komise rozhodnutí, vydávaná českobudějovickým okresním úřadem,.Ten trval pouze na svých názorech opíraných zejména o biologické hodnocení zpracované Jihočeskou universitou a nebral na vědomí ostatní odborné posudky.
Co na to ombudsman?

Okresní úřad přitom ignoroval také nález veřejného obhájce práv, který shledal v dosavadním postupu referátu životního prostředí i hlubockého stavebního úřadu řadu nezákonností a toto šetření nebylo dosud uzavřeno .„ Ze závěrečné zprávy vydané dne 2.9.2002, k niž se měli možnost příslušné úřady vyjádřit, je zřejmé, že postup správních orgánů vedoucích příslušná řízení je v rozporu se základními principy demokratického státu a navádí k účelovému obcházení zákona“, uvedl Vladimír Molek ze Sdružení CALLA. Už nejde nejde jenom o golf

Stejně, jako před časem zpochybňoval Okresní úřad spolu s investorem nezávislost rozhodování českobudějovického pracoviště Ministerstva životního prostředí, zpochybnil v tomto svém posledním rozhodnutí i kompetentnost odboru výkonu státní správy MŽP v Plzni, které bylo pověřeno vedením odvolacího řízení a na základě jeho rozhodnutí z června loňského roku byl po půl roce nečinnosti vydán tento „silvestrovský“ souhlas.
Referát životního prostředí argumentuje také udělenou výjimkou z ochranných podmínek chráněných druhů živočichů vydanou Ministerstvem životního prostředí, ačkoliv v této věci nepadlo ještě poslední slovo rozkladové komise ministra.

Přesto, že souhlas s výstavbou 18 ti jamkového golfového hřiště je vydán za předpokladu splnění několika podmínek, dosavadní průběh a postup úřadů zpochybňuje jejich dodržení a kontrolu plnění. „ Z celého elaborátu vyčnívá nepokrytá snaha referátu životního prostředí obhájit ještě na poslední chvíli sérii svých předešlých pochybení a nesprávných postupů, zároveň se snahou vyhovět individuálním podnikatelským zájmům na úkor zájmů veřejných“, uvádí Jaroslava Brožová z občanského sdružení Jihočeské matky.

Proti rozhodnutí Referátu životního prostředí Okresního úřadu České Budějovice podala občanská sdružení CALLA a Jihočeské matky odvolání .

Za OS Jihočeské matky: Jaroslava Brožová, tel.387427091
Za OS CALLA- Sdružení pro záchranu prostředí: Vladimír Molek, tel. 387311381

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...