Jihočeské matky

občanské sdružení

Bludné kameny v Mydlovarech

31.8.2009
Autor: JČM
img
V obci Mydlovary budou dne 31. 8. umístěny tzv. bludné kameny. Jde o výtvarnou instalaci s názvem Hlavy, jejímž autorem je českokrumlovský výtvarník Marek Borsány. Instalace byla poprvé představena veřejnosti u příležitosti 20. výročí jaderné havárie v Černobylu v roce 2006, poté byla rozšířena a dostala název Bludné kameny*. Instalace proběhne ve spolupráci se sdružením Jihočeské matky a starostou obce Mydlovary Petrem Ciglbauerem.

Místo instalace, obec Mydlovary, bylo vytipováno proto, že se dlouhodobě potýká s největší ekologickou zátěží Jihočeského kraje, nákladnou rekultivací rozsáhlých kalojemů s radioaktivním rmutem, který vznikal při chemickém přepracování uranové rudy za pomocí kyselin a louhů.

„Během práce na Hlavách a během diskuzí, které práci doprovázely, se ukázalo, že projekt přesahuje původní záměr a že jeho význam je širší. Z památníku konkrétní tragédie se měnil v obecnější vyjádření krize moderní společnosti. Bludné kameny jsou poslové připomínající, že lidstvo není neomezeným vládcem na zemi, “ uvádí Marek Borsányi.

Hlavním cílem projektu Bludné kameny je nejen připomenout Černobyl jako memento nezměrných lidských tragédií, které dosud přetrvávají, ale upozornit také na slepé uličky moderní společnosti – např. využívání jaderné energie. Ta s sebou nese i rizika dalekosáhlých těžkých havárií. Proto byly do současné doby bludné kameny umístněny nejen v Českém Krumlově a Českých Budějovicích, ale také v Sasku, Bavorsku, USA, Walesu a Římě.

„Jaderná energetika neznamená jen rizika havárií, problémy s ukládáním vysoce radioaktivního odpadu a s těžbou a zpracováním uranové rudy. Vede také k potlačování prvků demokracie. Zašlé tváře na bludných kamenech a jejich použití jako dlažebních kostek symbolizuje nerespektování osobních názorů a potlačování možnosti spolurozhodovat o důležitých životních kvalitách a rizicích,“ říká Monika Machová Wittingerová ze sdružení Jihočeské matky.

„O umístění bludných kamenů v naší obci rozhodlo zastupitelstvo. Nevedla nás k tomu jen myšlenka připomínky havárie v Černobylu, ale také snaha upozornit na problematiku zpracování uranu. Obec Mydlovary je totiž jedním z míst, které dlouhodobě řeší likvidaci ekologické zátěže, která právě po zpracování uranové rudy vznikla,“ říká starosta obce Mydlovary Petr Ciglbauer.

Kontakty

Monika Machová – Wittingerová, tel.: + 420 603 516 603
Marek Borsányi, tel.: + 420 774 648 248
Petr Ciglbauer, tel.: + 420 724 188 837

*Původní památník černobylské katastrofy sestává ze čtverce sestaveného z 98 žulových kamenů s reliéfem lidského obličeje. Tato sestava má být umístěna na Ukrajině jako centrální bod projektu – jeho symbolické epicentrum. Z tohoto bodu se rozšiřují další Bludné kameny po světě. Bludné kameny sestávají z různého množství žulových kamenů, o rozměrech přibližně 12x22x10 cm. Kameny mají na horní straně vysekanou podobu lidského obličeje v setřelé hrubé formě. Jsou určeny k zasazení do dlažby jako jednotlivé kusy nebo v různých sestavách, podle místních podmínek.

Další informace o projektu je možno získat na www.wanderingstones.eu

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...