Jihočeské matky

občanské sdružení

BUDE UŽ PLATIT STEJNÝ METR PRO VŠECHNY? Národní park Šumava)

24.2.2003
Rozkladová komise Ministerstva životního prostředí vrátila k novému projednání v minulém roce zamítnutou žádost Hnutí Duha o povolení vstupu do 1. zón národního parku Šumava za účelem monitorování následků kácení na lesní ekosystémy. . . .
      Rozkladová komise Ministerstva životního prostředí vrátila k novému projednání v minulém roce zamítnutou žádost Hnutí Duha o povolení vstupu do 1. zón národního parku Šumava za účelem monitorování následků kácení na lesní ekosystémy. Ministr tak zohlednil skutečnost, že občanská kontrola dění v národním parku je veřejným zájmem, který převyšuje zájmy ochrany přírody. V novém projednání budou upřesněny počty osob, pro něž budou platit výjimky ze zákazu vstupu. Příležitost zúčastnit se tohoto monitoringu dostanou         i zástupci obcí, jejichž katastrální území zasahuje do prvních zón.
   Navrhované řešení, pokud budou všichni zúčastnění respektovat jeho podmínky, by snad mohlo konečně přispět k uklidnění dlouholeté „války“ mezi Správou Národního parku Šumava a Hnutím Duha. V minulých letech docházelo k mnohým incidentům, kdy se oba tyto subjekty z lecčeho navzájem obviňovaly. Správě parku neslouží ke cti, že při protestních akcích Duhy nedokázala zabránit lesním dělníkům ve fyzickém napadání  aktivistů. Duha se zase občas uchylovala k příliš emotivním výlevům, v nichž házela celou Správu parku do jednoho nelichotivého „pytle“ nejhorších škůdců přírody.
    V minulém roce ohlásilo Hnutí Duha, po šestiměsíčním marném čekání na vyřízení své poněkud nejasně specifikované žádosti o udělení výjimky ke vstupu do prvních zón , že bude monitoring provádět bez povolení. Někteří její „přistižení“ aktivisté byli pak tvrdě postihováni zaměstnanci Šumavského národního parku. Nic proti přísnému dodržování zákonů, jestliže je důsledně uplatňováno vůči všem provinilcům bez rozdílu stejně. Jak ale hodnotit stav, kdy pracovníci parku trestali „nepohodlné“ aktivisty Duhy poměrně vysokými pokutami, zatímco vstup neukázněných turistů do stejných míst byl řešen pouhým napomenutím?
   Například dne 22. června 2002 se setkali v prostoru tzv. Koňské silničky v oblasti Mezilesní slatě u Kvildy dva členové Duhy se zaměstnancem lesní správy panem Černým, který je upozornil, že se nacházejí v 1. zóně národního parku, jíž musí opustit. Ukázal jim zároveń směr, kterým se dostanou na turistickou trasu. Teprve když se přiznali, že jsou z Duhy a provádějí zde monitoring, okamžitě změnil svůj původně shovívavý tón a komisně je zadržel s tím, že musí vyčkat příjezdu policie. Na jejich dotaz, proč se to také netýká tří děvčat, která pana Černého doprovázela, odpověděl, že jsou to brigádnice z Vysoké školy zemědělské z Prahy. Dívky ovšem přiznaly, že žádné povolení ke vstupu do prvních zón nemají. Přesto policie po svém příjezdu neshledala, že by také porušily zákon. Správa národního parku měla přitom povinnost pro své brigádnice také požádat územní odbor ministerstva životního prostředí o povolení vstupu, což neučinila.
  Je smutné, že teprve poté, kdy Hnutí Duha ohlásilo úmysl realizovat své aktivity v parku bez povolení, začala Správa ŠUNAP vyvíjet usilovnou kontrolní činnost, kterou zřejmě zameškala tehdy, kdy bylo beztrestně z parku vyváženo vrtulníkem ukradené dřevo. Ač zajisté nelze tolerovat nerespektování zákonů nikomu, tedy ani Hnutí Duha, přičemž dobré úmysly nikoho neomlouvají, měly jejich „zločinné“ aktivity během onoho loňského léta nesporně jeden pozitivní výsledek: Správa zvýšila svou ostražitost, jejíž přemírou bohužel v uplynulých letech netrpěla.
  Podle průměrného ročního počtu vydaných povolení ke vstupu do prvních zón národního parku Šumava se zdá, že se toto území až dosud nevyznačovalo příliš úzkostlivě dodržovanou nedotknutelností. Bylo by tedy na místě, kdyby se územní odbor ministerstva životního prostředí více zamýšlel nad každou podanou žádostí, zda se za deklarovanými účely vstupu neskrývají cíle zcela jiné. Mělo by se tak dít se stejnou důkladností, s jakou je zvažována žádost Hnutí Duha.

                                        Jaroslava Brožová, České Budějovice


Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...