Jihočeské matky

občanské sdružení

Černobyl a jeho následky-Projekty Radiologického institutu Otto Huga (Otto Hug-Strahleninstitut) Bělorusko -15 let ve službách zdraví, vzdělávání a zlepšování sociální situace

14.4.2005
Autor: JČM
Tisková informace 13. dubna 2005, České Budějovice, Česká republika

Černobyl a jeho následky
Projekty Radiologického institutu Otto Huga (Otto Hug-Strahleninstitut) Bělorusko -15 let ve službách zdraví, vzdělávání a zlepšování sociální situace

Edmund Lengfelder a Christine Frenzel
Institut pro radiobiologii Univerzity v Mnichově


Během několikatýdenní cesty Běloruskem v roce 1990 bylo E. Lengfelderovi, Christine Frenzel a dalším členům německého nestátního Radioekologického institutu Otto Huga (Otto Hug-Strahleninstitut – OHSI) zřejmé, v jakém rozsahu byla tato země a její obyvatelé postiženi radioaktivní kontaminací po černobylské katastrofě 26. dubna 1986.

Zatímco některé mezinárodní organizace se v té době zabývaly tím, že bagatelizovaly již tehdy viditelné následky jaderné katastrofy, a tak blokovaly mezinárodní programy pomoci, rozhodl se Otto Hug-Strahleninstitut (OHSI) poskytovat dlouhodobou pomoc a rozvíjet programy spolupráce.

K úkolům a cílům OHSI patří poskytování humanitární pomoc, ochrana zdraví, snaha o zlepšení sociální situace obyvatelstva v situacích, kdy dochází ke vzniku radiologické zátěže. K tomu patří i kvalifikované průzkumy kontaminace a průzkumy poškození zdraví. Jen tak je možné optimálně přizpůsobit ochranná opatření situaci, obzvláště pak vzdělávací opatření a zprostředkování strategií k efektivnímu využívání všech typů zdrojů.

V Institutu Otto Huga pracují společně na dobrovolné bázi odborníci z Německa, ale i odborníci mezinárodní v oblastech medicíny, biologie záření, radioekologie, laboratorní techniky, logistiky, ochrany před haváriemi, energetiky aj. Mnozí z nich jsou zaměstnanci univerzit, jejich odborné zaměření přispívá k úspěchu projektů. Je tak zajištěno kvalifikované odborné vedení jednotlivých projektů a pomocných opatření. Přes 90% prováděných projektů a opatření se týká Běloruska. Zde má Institut dobrou infrastrukturu, dobré kontakty a respekt u všech příslušných zařízení státní správy, ale i u obyvatel.

V roce 1991 zahájil Institut několik dlouhodobých výzkumných a lékařských projektů k rakovině a dalším onemocněním štítné žlázy v Bělorusku. Současně byl zahájen program radiační kontroly a všechny zamořené okresy v oblasti Gomel, Mogilov a Brest obdržely jednokanálový spektrometr.

Spolupráce v Bělorusku je založena na dlouhodobých smlouvách s mnisterstvy a zahrnuje několik univerzit také na západě. Laboratoře a lékařská zařízení v Bělorusku obdržela vybavení a jsou soustavně Institutem zásobována – tak, aby bylo možné poskytovat lékařské ošetření a zajišťovat doprovodný výzkum.

Nejdůležitějších 14 projektů:

- Radiometrická kontrola potravin a částí území Běloruska (začátek 1991)
- Centrum štítné žlázy u endokrinologického dispenzáře oblasti Gomel: Diagnostika, terapie a dlouhodobá péče po ošetření – všech patologií, včetně rakoviny štítné žlázy (zahájení 1992)
- Patologicko – anatomická laboratoř na onkologickém dispenzáři v Minsku: Přesná histologická diagnostika nádorů štítné žlázy všech dětí a mládeže a mnohých dospělých v Bělorusku. Založení banky tkání.
- Nukleární medicína – terapie radioaktivním jódem – všech případů rakoviny štítné žlázy v Gomelské oblasti na onkologickém dispenzáři v Gomelu (začátek 1996)
- Vzdělávací a pokračovací programy a konzultace v lékařství, lékařské a laboratorní techniky, radioekologie, ochrana před haváriemi, regionální energetické systémy atd. Vybavení a výuka na Mezinárodní Sacharovově univerzitě v Minsku a na jiných školách (zahájení 1991)
- Zřízení kogenerační jednotky (300kVa el.) na řepkový olej, který je obnovitelným zdrojem. Projekt společně s Mezinárodní Sacharovovou univerzitou a okrskem Choiniki (zahájení 2003)
- V přípravě je vzorové zařízení pro vytápění štěpkou – nejmodernější technologie v eko-energetickém parku Wolma Sacharovovy univerzity, společně s Rakouskem (zahájení 2005)


Od roku 1993 bylo v projektu „Centrum rakoviny štítné žlázy Gomel“ ošetřeno víc než 100 000 pacientů tohoto správního území – jednalo se o ošetření v souvislosti s onemocněními štítné žlázy včetně rakoviny, přičemž bylo provedeno 220 000 krevních analýz pro diagnózu parametrů štítné žlázy. Laboratoř se pravidelně účastní mezinárodních programů k zajišťování kvality.

V „Histopatologické laboratoři“ Národního centra pro onemocnění štítné žlázy Běloruska bylo již diagnostikováno víc než 8 200 zhoubných onemocnění štítné žlázy. Bylo připraveno 40 000 patologických preparátů podle mezinárodně platných a akceptovaných standardů. Od roku 1993 vedla úspěšná mezinárodní spolupráce v oblasti patologie a molekulární genetiky rakoviny štítné žlázy k významnému pokroku v pochopení molekulární biologie tohoto onemocnění a ke zřízení tkáňové banky nádorů.

Díky projektu „Terapie radioaktivním jódem“ v Gomelu bylo dosud diagnostikováno a provedeno 2 100 ošetřovacích cyklů u pacientů nemocných rakovinou. K tomu potřeboval Institut vybavení a zajišťuje od té doby pravidelné dodávky radioaktivního jódu.

Přes 600 odborníků se dále vzdělávalo v rámci „Projektů dalšího vzdělávání“, z toho víc než 100 v zahraničí. Dvěma institucím byly předána moderní výrobní zařízení na výrobu infúzních roztoků a speciálních lékových látek.

Od roku 1991 poskytl Otto Hug-Strahleninstitut bezplatnou pomoc Bělorusku v rámci lékařských programů, programů ochrany před ozářením, vzdělávání a vědy v hodnotě víc než 14 miliónů euro.

Od založení mezinárodní Sacharovovy univerzity pro životní prostředí existuje úzká spolupráce mezi touto univerzitou a Institutem Otto Huga. K překonání následků černobylské katastrofy a pro hospodářský a sociální rozvoj Běloruska je třeba mnoha odborníků. Vedle základních znalostí jednotlivých oborů jako je radioekologie, medicína životního prostředí, informatika a využívání obnovitelných zdrojů energie musí být podporovány schopnosti interdisciplinárního myšlení, strategie udržitelnosti a národní a mezinárodní kontakty s vysoce odbornými a specializovanými institucemi.

Již před mnoha lety pochopilo kolegium rektorátu a mezinárodní rada Sacharovovy univerzity, že je třeba zásadně změnit dosavadní centralizované a neúsporné zacházení s energiemi v Bělorusku. To znamená důsledné využití úspor, decentralizace, rozvoj a využití obnovitelných energií za současného respektování ochrany přírody, ekologie a ochrany zdrojů.

Sacharovova univerzita je jediná mezi více než 40 vysokými školami v Bělorusku, která disponuje rozsáhlou akademickou nabídkou výuky v ekologických tématech, radioekologii, medicíně životního prostředí, v monitorování radiologicky a chemicky zamořených oblastí Běloruska, ve využívání obnovitelných zdrojů energie aj. Každý student se dále povinně musí naučit jeden cizí jazyk. Díky respektované zvláštní vzdělávací kvalifikaci získávají absolventi Univerzity dobré uplatnění v ekonomice a státní správě Běloruska a ostatních států bývalého Sovětského svazu.

Mezinárodní Sacharovova univerzita je řízena dynamickým rektorem, disponuje kvalifikovanými vysokoškolskými učiteli s mezinárodními kontakty. Toto jsou výborné předpoklady, které přesvědčily zástupce Institutu Otto Huga a jeho sponzory v Evropě k tomu, aby tuto Univerzitu podporovali, protože to je jedna z nejefektivnějších pomocí Bělorusku.Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...