Jihočeské matky

občanské sdružení

Česká republika jaderným pupkem Evropy?

19.10.2009
Autor: JČM
V návrhu energetické koncepce chybí už jen vybudování závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva a centrálního evropského úložiště vyhořelého jaderného paliva.

Vláda dnes bude 19. října jednat o opatřeních na zvýšení připravenosti českého plynárenství na řešení možných krizových situací. V rámci tohoto bodu jednání se pravděpodobně bude jednat i o širších souvislostech české energetiky, které jsou obsahem aktualizované státní energetické koncepce (SEK), kterou vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Cílem SEK je vytvoření podmínek pro to, aby se do roku 2050 stala nízkoemisní, bezpečná s trvale přebytkovou bilancí. K dosažení těcho cílů MPO mj. Navrhuje:

  • podporu výstavby nových jaderných reaktorů v Temelíně, Dukovanech, Blahutovicích a Tetově
  • těžbu uranu na nových ložiscích
  • výstavbu závodu na zpracování uranového koncentrátu pro výrobu jaderného paliva

Návrh SEK sice reflektuje moderní trendy v energetice (např. inteligentní sítě, zvyšování energetické efektivity), obáváme se však, že tyto záměry zůstanou pouze ve stádiu vizí, budou realizovány pouze v malém měřítku a jsou v materiálu uvedeny jen „na okrasu“. Ambiciózní návrhy SEK (např. vybudovat řídící systémy a propojení zajišťující ostrovní napájení elektřinou všech aglomerací nad 50 tisíc obyvatel nebo zajistit do roku 2020 vybavení až 80% odběrných předávacích míst inteligentními měřícími systémy) budou vyžadovat masivní investice. Ty však mohou spolykat plánované konkrétní návrhy projektů centralizovaných zařízení.

Návrh SEK také počítá s revidováním povolovacích procesů na výstavbu nových zdrojů a energetických sítí. Prakticky to znamená okleštění práv občanů na účast ve správních řízeních a veřejnost by proto měla být ve střehu.

„Až bude v budoucnu vláda schvalovat novou energetickou koncepci, uvítaly bychom, kdyby začala intenzivně prosazovat opatření na podporu rozvoje moderních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů, úspor energií a decentralizace zdrojů. Pokud se však česká energetika bude řídit klasickým scénářem, budeme se budoucnu „pyšnit“ mj. novými jadernými elektrárnami, uranovými doly a závodem na přepracování uranu. K tomu, aby se Česká republika stala „jaderným pupkem Evropy“ nám bude chybět jen vybudování závodu na přepracování jaderného paliva a centrálního evropského úložiště vyhořelého jaderného paliva,“ říká Monika Machová – Wittingerová.

„Pod pláštíkem zajištění energetické bezpečnosti státu se skrývá jediné: udržení pozice České republiky jako významného vývozce elektrické energie a ovládání energetického trhu několika málo velkými společnostmi,“ dodává Daniela Magersteinová.

Kontakt:
Ing. Monika Machová – Wittingerová, tel.: + 420 603 516 603

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...