Jihočeské matky

občanské sdružení

CZECHTEK 2005 – NEŠKODNÝ TANEC V PŘÍRODĚ?

1.9.2005
Autor: JČM
CZECHTEK 2005 – NEŠKODNÝ TANEC V PŘÍRODĚ?

O letošním CzechTeku toho bylo napsáno až příliš. S povděkem jsem zaregistrovala rychlou reakci Strany Zelených i Zeleného kruhu na trapně neprofesionální a zbytečně brutální zásah policie. Trochu mne však zarazilo, že tyto organizace, zabývající se ochranou přírody, opomenuly některá rizika pro životní prostředí, která s sebou přinášejí masové akce všeho druhu. Postavily se totiž bezvýhradně na stranu těch, kdo hodnotí účastníky technopárty jako zcela neškodné tančící děti, které se jen chtějí trochu po svém pobavit.
Ovšem i v „obyčejné“ krajině mimo chráněná území může dojít ke škodám:
I tam se mohou vyskytovat některé chráněné rostliny, které mohou být udusáním zcela zlikvidovány. Volně žijící živočichové z širokého okolí mohou být nadměrným hlukem vypuzeni ze svých stanovišť, přičemž v létě ještě u některých přetrvává období péče 
o mláďata.
Zaráží mne také necitlivost „technařů“ vůči vlastním psům, jejichž citlivý sluch musí zažívat během technopárty několikadenní muka. Za zvíře, které si opatřím, přebírám odpovědnost,
nevystavuji je tedy zbytečnému stresu a utrpení.
Nezanedbatelné je též znečištění ovzduší škodlivými emisemi z výkonných naftových agregátů, zajišťujících soundsystémům elektrickou energii. Neutěšuje mne přitom, že po silnicích často stejně zbytečně jezdí záplava stejně smradlavých kamionů.
Nelíbí se mi také škatulkování všech odpůrců řádně neohlášených technopárty do kategorie zaostalých venkovských „balíků“, vysedávajících při dechovce nad bůčkem u „bedny“, alergických na všechno odlišné a toužících po „starých pořádcích“.
Pokud kdo zkusil přestěhovat se na venkov a vstávat ještě za tmy před cestou do práce, v níž musí podávat plný výkon, těžko může být tolerantní k několikadennímu nedobrovolnému nevyspání zásluhou „dětí, které tu jenom slaví své prázdniny“. Kdyby mne stejnými decibely, silně slyšitelnými na pět kilometrů po okolí, budili mí oblíbení Beatles nebo Spirituál kvintet, obávám se, že bych byla po několika hodinách takového požitku silně agresívní.
Važme si středoevropské zvyklosti, že zemědělská krajina je u nás zatím volně průchozí. Obávám se, že živelné akce typu CzechTek by mohly být některým nátlakovým skupinám záminkou ke změně zákonů, která by majitelům pozemků umožnila zatím nepovolené oplocování a tím i znepřístupňování krajiny.
Nic proti tomu, že část mládeže si chce užívat léta tancem při hudbě, která se líbí jejich generaci a pomáhá jim ke změně vědomí, což jim přináší jinak nedosažitelné zážitky.
Jiní mladí lidé v létě vyrážejí do přírody proto, aby pomohli zachraňovat některé ohrožené přírodní hodnoty. Kosí například šetrně - tedy ručně - louky s výskytem chráněných rostlin  
a živočichů, jimž hrozí při použití běžné mechanizace vyhynutí. Dovedu si představit, jak nadšeně by vítali své vrstevníky, kteří by se na takto ošetřené louky sjeli k tanci a během několika dní by všechno zničili. Ti, kdo obětují část svých prázdnin či dovolených těžké práci pro přírodu, jsou také naše děti. Nikdo se však nad nimi nedojímá, ani kvůli nim nezasedá mimořádně Senát, když jsou zmláceni policií na ekologické demonstraci.
Zákony platí samozřejmě pro všechny - pro policii, která by se patnáct let po převratu neměla chovat jako „za bolševika“, - ale také pro „technaře“. Zákon na ochranu přírody chrání přece i jejich životní zájem. Tím je naděje na udržitelnost života na Zemi.

                                          Jaroslava Brožová

      


Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...