Jihočeské matky

občanské sdružení

„DISNEYLAND“ RAJCHÉŘOV STÁLE NA SCÉNĚ?

1.8.2002
V roce 1998 neudělilo Ministerstvo životního prostředí výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů majitelům pozemků v jižní části České Kanady, na území zaniklé obce Rajchéřov, kde měla být podle megalomanského projektu česko- -holandské firmy realizována výstavba rozsáhlého rekreačně-zábavního parku „Rajchéřov“.
V roce 1998 neudělilo Ministerstvo životního prostředí výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů majitelům pozemků v jižní části České Kanady, na území zaniklé obce Rajchéřov, kde měla být podle megalomanského projektu česko- -holandské firmy realizována výstavba rozsáhlého rekreačně-zábavního parku „Rajchéřov“.

Ochránci přírody doufali, že tak alespoň v nejbližších letech zůstane jeden z nejkrásnějších koutů jižních Čech ušetřen před devastujícími civilizačními tlaky. Dnes se ovšem zdá, že se občané z téměř dvaceti spolků, sdružených v „Asociaci Rajchéřov“, která se tehdy snažila nepřípustný projekt zastavit, radovali předčasně. Opakované nezákonné aktivity majitelů a nájemců pozemků vzbuzují dojem, že je zde vyvíjeno systematické úsilí, aby byly všechny zvláště chráněné druhy postupně z tohoto území vypuzeny.

Už v roce 1999 řešily orgány státní ochrany přírody spolu s Policií České republiky rozsáhlé nepovolené kácení a nepovolené zornění lučních porostů v katastrálním území bývalých obcí Rajchéřov a Košťálkov. Nájemce pozemků, který se dopustil těchto činů, ohrožujících ekologickou stabilitu a biodiverzitu, byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. To byl však zřejmě trest velmi málo účinný, neboť podobné jednání se opakovalo i v dalších letech. Při svém nedávném odborném místním šetření, které provedla na žádost Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Jindřichově Hradci, zjistila Agentura ochrany přírody a krajiny, že v k. ú. Rajchéřov došlo letos na jaře k rozorání dalších luk a tím k poškození, či dokonce zničení biotopů několika zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž výskyt zde byl po léta zaznamenáván. Tyto škodlivé zásahy byly prováděny i v ochranném pásmu přírodní rezervace Hadí vrch.

Protože tímto jednáním byla podle názoru našeho sdružení naplněna skutková podstata trestného činu poškozování životního prostředí, podali jsme stížnost oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě a také trestní oznámení Státnímu zastupitelství v Jindřichově Hradci.

Jaroslava Brožová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...