Jihočeské matky

občanské sdružení

Dopis předsedovi poslanecké sněmovny Lubomíru Zaorálkovi- TZ- 14.11.2003

14.11.2003
Autor: JČM
Otevřený dopis předsedovi Poslanecké sněmovny Lubomíru Zaorálkovi
14. 11. 2003
Vážený pane předsedo,

Česká tisková kancelář informovala ve zprávě ze dne 12. 11. o Vašem stanovisku k výstavbě další jaderné elektrárny v Blahutovicích na severní Moravě. Pro Moravskoslezský kraj by podle Vašeho názoru byla případná výstavba jaderné elektrárny v Blahutovicích větším přínosem než příchod světoznámé automobilky.

Váš názor byl pro nás velkým a nemilým překvapením. Stejně archaické názory na přínos jaderných elektráren pro regiony v okolí Temelína a Dukovan zastávali komunističtí politici v socialistickém Československu a bohužel i mnozí politici z období po listopadu 1989. Realita však jejich názory zcela vyvrátila.

Dukovany i Temelín znamenaly přechodný přínos v oblasti podnikání a zaměstnanosti v příslušných regionech, po ukončení výstavby však všude jednoznačně převážila negativa jaderné energetiky. Jaderná energetika ovlivňuje totiž v dlouhodobém časovém horizontu zaměstnanost a podnikání negativně. Při výstavbě jaderných elektráren dochází sice krátkodobě k nárůstu zaměstnanosti, ale současně k útlumu jiných podnikatelských aktivit. Vzhledem k jednomu centrálnímu zdroji obživy v regionu (jaderná elektrárna) se ztrácí stimuly pro rozvoj malého a středního podnikání. Nejzřetelnější je útlum aktivit v cestovním ruchu, protože jaderné elektrárny snižují celkovou atraktivitu regionu. Dochází i k markantnímu snížení zájmu o koupi nemovitostí a ke snížení cen nemovitostí.

K zásadním negativním vlivům jaderné energetiky na rozvoj regionu patří dosud nevyřešená otázka jaderného odpadu, který bude v regionu u jaderných elektráren umístěn v povrchovém skladu vyhořelého jaderného paliva zhruba 50 let. Jaderná elektrárna i mezisklad jsou hrozbou pro region s ohledem na možný teroristický útok, který nikdo v dnešním globálním světě nemůže bohužel zcela vyloučit.

Obnovitelné zdroje energie, které byly dosud v České republice podporovány výrazně méně než jaderná energetika, jsou v dlouhodobém horizontu daleko větším přínosem pro zaměstnanost, než stavba jaderné elektrárny. Jednu z nejrozsáhlejších studií o vlivu rozvoje obnovitelných zdrojů na zaměstnanost vypracovalo pro Evropskou komisi mezinárodní konsorcium odborných firem („The Impact of Renewables on Employment and Economic Growth).
Srovnání v této studii ukazují, že obnovitelné zdroje vytvářejí podstatně větší počet pracovních příležitostí než klasická energetika.
Např. v Německu bylo jenom v souvislosti s rozvojem větrné energetiky vytvořeno 45 000 pracovních míst.

Rozhodování o dalším rozvoji jaderné energetiky, a tím i o výstavbě jaderné elektrárny, je natolik závažným rozhodnutím, že by se v každém případě měla vyjádřit celá společnost v referendu, nemělo by se jednat pouze o rozhodnutí vlády či jednoho kraje. Obce, v jejichž katastrálním území by měla být jaderné zařízení umístěno, by měly mít právo veta, podobně jako je tomu ve Finsku nebo Švédsku.

Sociální demokracie se již v minulosti přihlásila k referendu o výstavbě jaderných elektráren, Miloš Zeman poukazoval v případě Temelína na nemožnost provedení referenda vzhledem k vysokému stupni rozestavěnosti jaderné elektrárny. Pokud sociální demokracie nechce ztratit poslední zbytky důvěryhodnosti v této otázce, měla by zachovávat kontinuitu již dříve prezentovaných názorů.

Vážený pane předsedo, dovolujeme si Vás tímto dopisem současně požádat o schůzku k tématu výstavba další jaderné elektrárny v České republice.

S pozdravem

Mgr. Dana Kuchtová Ing. Monika Wittingerová
    
Na vědomí: hejtman Severomoravského kraje- pan Evžen Tošenovský
starosta obce Blahutovice - pan Tomáš Machýček


Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...