Jihočeské matky

občanské sdružení

Jednání zemských hejtmanů v Českých Budějovicích

12.3.2003
Autor: JČM
K rukám hejtmana Jihočeského kraje J. Zahradníka
K rukám hejtmana Horního Rakouska J. Puhringera


Věc: Žádost o informaceČeské Budějovice, 12. 3. 2003


Vážení pánové,

vzhledem k Vašemu zítřejšímu setkání v Českých Budějovicích (4. konference hejtmanů Jihočeského kraje a Horního Rakouska) si dovolujeme obrátit se na Vás se žádostí o následující informace:

1. Bude součástí Vašeho programu jednání také téma jaderné elektrárny Temelín, téma odkališť v MAPE Mydlovary, trvalého uložiště jaderného odpadu v jihočeském regionu, téma přeshraniční spolupráce na energetických projektech a téma dálnice D3? V jakém rozsahu se hodláte uvedenými tématy zabývat?

2. Budete jako čelní představitelé příhraničních regionů koordinovat spolupráci u strategických záměrů jako jsou v současné době např. územní energetická koncepce Jihočeského kraje, plánované trvalé uložiště jaderného odpadu v jižních Čechách, výstavba dálnice D3 a podobné projekty strategického významu v Horním Rakousku? Žádáme Vás také současně o včasné zapojení veřejnosti (včetně veřejnosti sousední země) do těchto projektů.

3. Velmi bychom přivítali, pokud byste v rámci další konference hejtmanů našli čas na setkání se zástupci nevládních organizací.


S pozdravem
Mgr. Dana Kuchtová, Sdružení Jihočeské matky
Mgr. Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro životní prostředí
VEREINIGUNG SÜDBÖHMISCHE MÜTTER
Bedřich Smetana Strasse 19, 370 01 Budweis
Tel./Anrufbeantworter.:0042/038/7427091, Tel./Fax:0042/038/7312650,
Tel./Fax.:0042/0337/717105
E-mail: jihoceske.matky@ecn.cz, www.jihoceskematky.cz


Zu Händen: Landeshauptmann des Südböhmischen Bezirkes J. Zahradnik
Zu Händen: Landeshauptmann des Landes Oberösterreich J. Pühringer


Betrifft: Ansuchen um InformationenČeské Budějovice, 12. 3. 2003


Sehr geehrte Herren,

Mit Hinsicht auf Ihr morgiges Treffen in Budweis (4. Konferenz der Landeshauptleute des Südböhmischen Bezirkes und des Landes Oberösterreich) erlauben wir uns, sich an Sie mit dem Ansuchen um folgende Informationen zu wenden:

1. Werden die Themen – Atomkraftwerk Temelin, Schlammdeponien in MAPE Mydlovary, Endlager der Atomabfälle in Südböhmen, grenzüberschreitende Zusammenarbeit an Projekten der Alternativenergien und Projekt Autobahn D3 – auch Bestandteil Ihrer Verhandlung sein? In welchem Umfang werden Sie sich mit o. a. Themen beschäftigen?

2. Werden Sie, als Spitzenvertreter der grenznahen Regionen, die Zusammenarbeit bei strategischen Vorhaben, wie z. B. gegenwärtig energetische Konzeption des Südböhmischen Bezirkes, geplantes Endlager der abgebrannten Brennelemente in Südböhmen, Autobahnaufbau und ähnliche Projekte mit strategischer Bedeutung in Oberösterreich koordinieren? Werden Sie die Öffentlichkeit (auch Öffentlichkeit vom Nachbarland) in diese strategischen Pläne rechtzeitig einbinden?

3. Wir würden sehr begrüssen, wenn Sie im Rahmen Ihrer nächsten Konferenz Zeit für ein Treffen mit Vertretern der NGOs finden würden.


Mit freundlichen Grüssen
Mag. Dana Kuchtova, Vereinigung Südböhmische Mütter
Mag. Pavel Vlček, Bürgerinitiative Umweltschutz
Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...