Jihočeské matky

občanské sdružení

Jihočeské matky vyhrály soud s ministrem Grégrem

24.6.2002
Jihočeské matky vyhrály soudní spor s ministrem Grégrem. Nemusí tedy minitru Grégrovi zaplatit 500 000,- Kč za poškození dobrého jména a nemusí se ani omlouvat za kritická slova na jeho adresu.
Jihočeské matky vyhrály soudní spor s ministrem Grégrem. Nemusí tedy minitru Grégrovi zaplatit 500 000,- Kč za poškození dobrého jména a nemusí se ani omlouvat za kritická slova na jeho adresu.

Ministr Grégr zažaloval v roce 2000 Sdružení Jihočeské matky za to, že odhalilo bez jeho svolení na sídlišti Šumava v Českých Budějovicích jeho bustu. Růžová busta byla odhalena při happeningu, který uspořádaly Jihočeské matky u příležitosti zahájení štěpné reakce v 1. bloku jaderné elektrárny Temelín 13. 10. 2000. Členky sdružení na tomto happeningu také pronášely výroky, kterými se ministr Grégr cítil dotčen, protože údajně mohly spojovat jeho osobu s komunistickým režimem (Dana Kuchtová např. pronesla: "Pan ministr úspěšně navázal na pokrokové tradice před listopadem 1989 a splnil závěry sjezdu KSČ dostavět Temelín). < br> Ministr Grégr v rámci své žaloby požadoval veřejnou omluvu a zaplacení 500. 000, - Kč. Okresní soud v Českých Budějovicích rozhodl v roce 2001, že požadovanou částku Sdružení panu ministrovi zaplatit nemusí, musí se však panu ministrovi veřejně omluvit za to, že urážejícím způsobem a bez jeho souhlasu jeho bustu odhalilo a také za výroky, které na happeningu členky sdružení pronesly. Proti tomuto rozhodnutí jsme se odvolaly. Podle našeho názoru byly pronesené výroky pravdivé (údaje o dostavbě Temelína jsme nalezly ve sbornících dokumentů sjezdů KSČ) a odhalení busty bylo provedeno na happeningu, šlo tedy o nadsázku. Ke zveřejnění busty jsme, podle našeho názoru, nemusely žádat souhlas žalobce, neboť jsme pouze svobodně vyjadřovaly svůj kritický názor, na což máme zákonné právo.

Vrchní soud v Praze zrušil v květnu 2002 žalobu ministra Grégra v plném rozsahu. Jihočeské matky dnes obdržely rozsudek od svého právního zástupce. Vrchní soud mj. konstatoval, že: "Jestliže žalovaný výroky pronesl na demonstraci s happeningem, bylo zřejmé, že se jednalo o určitou formou nadsázky. Žalobce (ministr Grégr - pozn. JČM) pak jako veřejně činná osoba musí být srozuměn, že jeho jednání, byť by bylo zaštítěno i rozhodnutím vlády, může být podrobeno veřejností i negativní kritice. Podle soudu nelze tedy dovodit, že pronesenými výroky došlo k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv žalobce podle občanského zákoníku."

"Rozhodnutí soudu nás potěšilo. Ministr Grégr byl pro nás typickým představitelem nedemokratického způsobu rozhodování, které nepřipouštělo kritiku a zesměšňovalo opozici. Toto rozhodnutí soudu by však mělo upozornit politiky obecně, že již skončila doba, kdy se lidé báli veřejně vyjadřovat své názory a kdy politici měli výsadní postavení ve společnosti." říká Monika Wittingerová.

Ing. Monika Wittingerová Mgr. Dana Kuchtová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...