Jihočeské matky

občanské sdružení

Měření u Temelína ukázalo stonásobné zvýšení radiační zátěže

14.10.2002
Autor: JČM
Jihočeské matky podávají dnes podnět České inspekci životního prostředí, aby prověřila důvody prudkého zvýšení radiační zátěže u jaderné elektrárny Temelín. Ke zvýšení hodnot příkonu dávkového ekvivalentu došlo v minulém týdnu.

Jihočeské matky podávají dnes podnět České inspekci životního prostředí, aby prověřila důvody prudkého zvýšení radiační zátěže u jaderné elektrárny Temelín. Ke zvýšení hodnot příkonu dávkového ekvivalentu došlo v minulém týdnu. Jihočeské matky sledují pravidelně na internetu informace Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) o aktuálním počasí na Temelíně. Součástí těchto informací je i tzv. příkon dávkového ekvivalentu měřený na observatoři u jaderné elektrárny Temelín. Během posledního půlroku byly hodnoty příkonu dávkového ekvivalentu stabilní, pohybovaly se v rozmezí 0,1 až 0,2 mikrosievertu za hodinu (Sv/h). Dne 4. 10. 2002 jsme však zjistily, že hodnoty náhle prudce vzrostly až na 12,7 Sv/h, což je víc než stonásobné zvýšení. „Zvýšené hodnoty neznamenají akutní ohrožení životního prostředí ani obyvatel radioaktivními látkami, jsou však přesto pozoruhodně vysoké. Dle metodického listu pro Hasičský záchranný sbor je překročení hodnoty 10 Sv/h charakteristické pro vznik radiační nehody“ říká Dana Kuchtová Podle údajů ČHMÚ ze 7. 10. 2002 poklesly hodnoty na 5,4 a 7,4 Sv/h a opět vzrostly na 8,16 Sv/h. Tentýž den ve 20.00 hod. však hodnoty náhle skokově poklesly na 0,143 Sv/h a v dalších dnech se už nezvyšovaly. „Pouze měření ČHMÚ jsou aktuální a veřejnosti přístupná. Měření prováděná ČEZem či Státním úřadem pro jadernou bezpečnost zveřejňována nejsou, pouze zpětně za celý rok ve výročních zprávách. Státní ústav pro radiační ochranu nezveřejňuje přesná čísla, pouze situační mapu. Nelze tedy ověřit, zda minulý týden došlo k pochybení přístrojů na observatoři ČHMÚ, či zda na Temelíně nebo jinde v jeho okolí došlo ke vzniku radiační nehody“ říká Eva Hlasová Veřejnost má možnost získat aktuální internetové informace o radiační zátěži v okolí Temelína jen na webové stránce ČHMÚ, a nemá tak možnost ověřit si správnost informací z této observatoře. „Jihočeské matky se budou zasazovat o to, aby i ostatní orgány státní správy SÚJB, SÚRO, ale i ČEZ a.s. svá měření aktuálně zveřejňovaly“ sdělila Dana Kuchtová. Jihočeské matky podávají dnes podnět České inspekci životního prostředí, aby prověřila důvody prudkého zvýšení radiační zátěže u jaderné elektrárny Temelín. Ke zvýšení hodnot příkonu dávkového ekvivalentu došlo v minulém týdnu.

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...