Jihočeské matky

občanské sdružení

MŽP: Dokumentaci EIA na nový blok v Temelíně je třeba doplnit

6.2.2009
Autor: JČM
img
Ministerstvo životního prostření tento týden ukončilo zjišťovací řízení k záměru výstavby nového jaderného zdroje v Temelíně a rozhodlo, že investor by měl do dokumentace doplnit zásadní informace. MŽP tím mimojiné zohlednilo také připomínky, které naše sdružení v rámci zjišťovacího řízení podávalo.

Ministerstvo životního prostření tento týden ukončilo zjišťovací řízení k záměru výstavby nového jaderného zdroje v Temelíně a rozhodlo, že investor by měl do dokumentace doplnit mj. následující informace:

  • scénář a data nezbytná k posouzení zdůvodnění výhodnosti výstavby, včetně výhodnosti ekonomické
  • jasně definovat nulovou variantu a posoudit její vliv na životní prostředí a veřejné zdraví
  • popsat celý cyklus jaderné elektrárny s důrazem na likvidaci zařízení
  • při stanovení scénářů zohlednit potenciál úspor energie a zvyšování energetické účinnosti
  • doložení místa pro vybudování hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo
  • konkrétní technický a technologický popis uvažovaných typů reaktorů
  • vyhodnocení vlivů nejen běžného provozu, ale i projektových a nadprojektových poruch a těžkých havárií na životní prostředí
  • posouzení vlivu vedení velmi vysokého napětí přes Vysočinu (Kočín – Mírovka) na životní prostředí
  • vyhodnocení vlivu provozu nových bloků na zdraví obyvatel vycházejících ze současných poznatků
  • vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů nových bloků a stávajícího provozu JETE

„Podle našeho názoru, bude pro ČEZ obtížné seriózně se vypořádat hned s prvním požadavkem MŽP. Tím je prokázání čistého přínosu záměru pro společnost s ohledem na společenská, environmentální a ekonomická hlediska, což ve svých připomínkách požaduje i např. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Závěry zjišťovacího řízení vnímáme pozitivně. Ministerstvo životního prostředí totiž ve svých požadavcích zohlednilo mj. také připomínky, které naše sdružení v rámci zjišťovacího řízení podávalo,“ říká Monika Machová – Wittingerová.

„Požadavky MŽP na doplnění dokumentace jsou důležitým krokem k tomu, aby proces EIA neproběhl formálně. Celý proces EIA má však jeden zásadní problém, který zatím nebyl odstraněn. Česká legislativa posuzování vlivů na životní prostředí není totiž v souladu s evropským právem. V tomto duchu podaly v loňském roce české a rakouské nevládní organizace stížnost k Evropské komisi, která ji přijala a bude ji řešit,“ dodává Monika Machová - Wittingerová.

Kontakty

Ing. Monika Machová – Wittingerová, tel.: 603 516 603

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...