Jihočeské matky

občanské sdružení

Nechceme úložiště radioaktivních odpadů . společná TZ z 24.11.2003

24.11.2003
Autor: JČM
Návrh zadání územního plánu tzv. vyššího územního celku Jihočeského kraje je dnes prezentován na Krajském úřadě v Českých Budějovicích. Jihočeským obcím, které jsou ohroženy vybudováním hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů, Sdružení CALLA a Jihočeským matkám se hrubě nelíbí, že v návrhu územního plánu jsou již zakresleny území pro úložiště na Jindřichohradecku a Táborsku. Požadují po Krajském úřadu, aby byl tento záměr z návrhu vyřazen. Zakreslení potenciálních lokalit vážně poškozuje rozvoj dotčených obcí. Navíc je zakreslení předčasné, neboť není jisté, že právě tato místa budou vybrána - průzkumné práce jsou na samém počátku. Postup zpracovatelů územního plánu usnadňuje státu budoucí prosazení jeho záměrů na území jižních Čech. V jiných krajích, kde jsou ostatní lokality pro úložiště, takový postup není znám.

Příčiny, proč se rozsáhlá území ocitla v územním plánu jako lokality pro hlubinná úložiště, jsou zahaleny tajemstvím. Zpracovatelé1) se odvolávají na dopis Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), SÚRAO toto popírá 2). SÚRAO tvrdí, že chce dvě vybrané lokality chránit v územních plánech až k roku 2015. Faktem však je, že v plánu práce, který této organizaci schválila vláda 19. listopadu, se objevují úvahy o zařazení lokalit do územních plánů již k roku 2006.

Edvard Sequens ze Sdružení CALLA říká: „Požadujeme, aby se vyhledávání úložiště radioaktivních odpadů dělo výhradně se souhlasem obcí, kterých se týká. Zahrnutí tohoto státního záměru do územního plánu s nimi bohužel nikdo ani nekonzultoval..“

Dana Kuchtová konstatuje: „Hejtman, který se vyjadřuje proti umístění úložiště v Jihočeském kraji, má nyní přiležitost k praktickým činům. Zpracování územního plánu si totiž platíme z krajského rozpočtu.“

Více informací mohou podat:

Edvard Sequens, Sdružení CALLA, edvard.sequens@ecn.cz, tel.: 387 310 166, 602 282 399
Dana Kuchtová, Jihočeské matky, jihoceske.matky@ecn.cz, tel.: 387 427 091, 603 516 711
Zdeněk Černý, starosta obce Nadějkov, ounadejkov@quick.cz, tel.: 381 272 117, 603 208 149
Jiří Dvořák, starosta obce Lodhéřov, tel.: 384 385 126, 607 706 579
Věra Šumberová, mluvčí SÚRAO, tel.: 221421520, 602 157 836
Radek Boček, zpracovatel územního plánu, Krajský úřad, tel.: 386 720154, 777 823409
Poznámky:
1) Ing. Arch. Radek Boček, odbor regionálního rozvoje, územního a stavebního řízení a investic, oddělení územního plánu a stavebního řádu
2) Pracovníci SÚRAO několikrát popřeli, že by jejich snahou bylo zakreslení lokality do územních plánů již nyní, naposledy potvrdila toto stanovisko telefonicky mluvčí SÚRAO, Věra Šumberová, dne 24. 11. 2003Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...