Jihočeské matky

občanské sdružení

Nezávislý monitoring radiace u Temelína- TZ 14.10.2003

14.10.2003
Autor: JČM
Nezávislý monitoring radiace u Temelína


Sdružení Jihočeské matky a rakouská nevládní organizace GLOBAL 2000 zahájily spolupráci na nezávislém monitoringu radiace u jaderné elektrárny Temelín, na tzv. projektu RAMOS. GLOBAL 2000 poskytl sondy a technické zázemí projektu, Jihočeské matky vyhledaly v okolí Temelína stanoviště pro umístění sond. Jedna z těchto sond je např. umístěna v Bechyni, celkem je u Temelína prováděno měření na 5 lokalitách.

RAMOS (Radiation Monitoring System) je systém sledování radiace. Cílem je poskytovat nezávislé informace o radiační situaci v okolí jaderných elektráren, aby se veřejnost nemusela spoléhat výhradně na informace provozovatelů elektráren a státních úřadů a mohla si oficiálně publikované údaje ověřovat. Nezávislé měření pomůže snižovat nejistotu obyvatel žijících v dotčených regionech.

V polovině 90. let bylo instalováno šest stanic v obcích kolem jaderné elektrárny Dukovany, ve spolupráci s Hnutím Duha. U Temelína je nyní instalováno 5 měřících stanic. Na jednotlivých stanicích jsou umístěny sondy, které měří hodnoty radioaktivního záření v ovzduší a meteorologické stanice (pro kvalitní analýzu výsledků měření sond jsou nezbytné informace o aktuálním počasí – srážkách, směru větru atd.). Sondy jsou připojeny k osobním počítačům a záložním zdrojům, což zajišťuje nepřetržité měření a automatické zasílání údajů přes telefonní linku do centrál RAMOSu ve Vídni. Hodnoty jsou zveřejňovány na internetu, v Rakousku rozesílány formou SMS zpráv atp. Pokud by sonda naměřila zvýšené hodnoty, program se napojí na centrálu ihned a veřejnost by byla okamžitě informována prostřednictvím médií.

Myšlenka projektu vychází z historické zkušenosti, kdy v řadě případů nebyla veřejnost včas a dostatečně jasně informována o nebezpečích spojených s úniky radioaktivních látek z jaderných zařízení – viz např. Černobyl nebo Japonsko.

V České republice funguje oficiální síť RMS – radiační monitorovací síť, činnost této sítě zajišťuje SÚRO - Státní ústav radiační ochrany. To je rozpočtová organizace, kterou zřizuje SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost). Jihočeské matky opakovaně upozorňovaly na to, že SÚRO nezveřejňuje aktuální hodnoty dávkového ekvivalentu, nýbrž pouze velmi hrubý přehled radiační situace v ČR (systém čtverečků na mapě republiky). Na základě našich podnětů jsou nyní na SÚRO zveřejňovány hodnoty dávkového ekvivalentu, ale pouze jako průměr za 24 hodin.

„Lze očekávat, že SÚJB populisticky přivítá nezávislý monitoring, ačkoliv až dosud odmítá (prostřednictvím SÚRO) zveřejňovat aktuální hodnoty příkonu dávkového ekvivalentu. Nezávislý monitoring nevládních ekologických organizací proto musí částečně suplovat úlohu státní správy.“ říká Dana Kuchtová.


Dana Kuchtová, 603/516 711
Thorben Becker, GLOBAL 2000, 0043/664/512 6707
Martin Exler, GLOBAL 2000
Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...