Jihočeské matky

občanské sdružení

Občané a ekologická sdružení proti výstavbě skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu JETE

26.5.2004
Autor: JČM
Občané a ekologická sdružení
proti výstavbě skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu JETE


Společnost ČEZ nabídla obcím v okolí Temelína 50 miliónů korun za souhlas s výstavbou skladu vyhořelého jaderného paliva (VJP) v areálu jaderné elektrárny Temelín. Dosud sice neproběhl celý proces EIA (posuzování vlivů skladu na životní prostředí), ale starostové a zastupitelé obcí v okolí Temelína již mají většinou jasno v tom, že sklad nemůže ohrozit ani životní prostředí ani zdraví obyvatel (1).

Pro většinu občanů z Temelína a Týna nad Vltavou však byla zpráva o tom, že zastupitelstva souhlasí s výstavbou skladu vyhořelého jaderného paliva, novinkou. Mnozí z nich totiž podepsali petici Jihočeských matek a Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí proti skladu VJP.

Dosud se podařilo nashromáždit 1460 podpisů z obcí a měst v okolí jaderné elektrárny Temelín. Petice byla odeslána petičnímu výboru do Parlamentu, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu životního prostředí, premiérovi a hejtmanovi jihočeského kraje J. Zahradníkovi. „Bohužel, komunální politici v okolí Temelína zatím nevzali na vědomí, že jsou zde i odpůrci skladu vyhořelého jaderného paliva a že je nutné brát ohled na názor veřejnosti,“ konstatuje Dana Kuchtová z Jihočeských matek.

„V obci Temelín jsme se o jednání zastupitelstva, na němž měla být schválena výstavba skladu VJP, dověděli náhodou. Starosta občany informoval pouze na úřední desce, nikoli však místním rozhlasem či pozvánkou, jak tomu jindy bývá. Na samotném jednání zastupitelstva odmítl starosta Helige připustit diskusi ke skladu VJP, ačkoli ji místní občané před hlasováním o skladu VJP požadovali,“ říká Karel Fikota z obce Kočín u Temelína.

„Rozhodli jsme se proto prosadit uspořádání místního referenda, neboť jedině tak je možné změnit kladné rozhodnutí zastupitelstva o skladu VJP v Temelíně,“ konstatuje Vladimír Říha z Temelína.“

„Již cca. 150 lidí z obce Temelín a přilehlých obcí požaduje referendum o skladu VJP. Věříme, že uspořádání referenda dosáhneme,“ říká Romana Raučinová z Kočína.

„V Týně nad Vltavou chtěla část zastupitelstva výstavbu skladu schválit, část se postavila proti. Místní občany však nikdo neinformoval, ani se neptal na jejich názor,“ shrnuje Jiří Vrzák z Litoradlic.

„V Týně nad Vltavou jsme dnes večer proto pro veřejnost zorganizovali diskusi s poradcem ministra životního prostředí D. Stráským, s právníkem F. Korbelem a se zástupci ekologických iniciativ,“ říká Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí.


Dana Kuchtová, 603 516 711
Pavel Vlček, 777 006 241

(1) Českobudějovické listy, 3. 5. 2004, F. Lippl - Nakrmí jaderné milióny hladovou kasu města? Mladá fronta dnes, 22. 5. 2004, A. Pelíšek – Zastupitelé Temelína chtějí jaderný sklad – někteří lidé jsou na představitele obce nazlobení

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...