Jihočeské matky

občanské sdružení

Odvolání proti povolení meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Dukovanech

10.6.2003
Autor: JČM
Tisková zpráva z 10. 6. 2003
Odvolání proti povolení meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Dukovanech


Jihočeské matky dnes podávají odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu v Hrotovicích u Dukovan, kterým byla povolena stavba „Sklad vyhořelého paliva v jaderné elektrárně Dukovany“.

Stavební úřad Hrotovice zamítl bez výjimky všechny námitky a připomínky jak občanských sdružení, tak obcí, které byly účastníky správního řízení.


Rozhodnutí stavebního úřadu v Hrotovicích však má řadu procesních i obsahových vad:

- Ve stavebním rozhodnutí není stanovena životnost skladu vyhořelého jaderného paliva (VJP), která je logicky rozhodujícím hlediskem pro konstrukci skladu
- Úřad akceptuje stav, kdy ČEZ neví, v jakých kontejnerech bude po 12 letech skladováno vyhořelé jaderné palivo. Každá stavba je však jednotou technologie a stavby samotné, v případě tohoto skladu je zřejmé, že je třeba přizpůsobit stavbu typu kontejnerů. Je proto nezbytně nutné znát typ kontejnerů před zahájením stavby.
- Pokud budou použity jiné kontejnery, je třeba ze zákona provést nový proces posouzení vlivů na životní prostředí. I tato podmínka ve stavebním rozhodnutí chybí.
- Při konstrukci skladu nebylo vůbec zvažováno riziko pádu těžkého letadla, stavební rozhodnutí tento nedostatek projektové dokumentace akceptuje.
- Stavební úřad zahrnul do stavebního rozhodnutí demolici skladu VJP, kterou ze zákona řeší vyhláška SÚJB o vyřazování jaderných zařízení z provozu a samostatné stavební řízení.
- Ve stavebním rozhodnutí nebyly nijak vyhodnoceny tzv. synergické a kumulativní účinky jaderné elektrárny Dukovany, stávajícího skladu VJP a úložiště nízko- a středněaktivního odpadu. Koncentrace jaderných zařízení v Dukovanech může být potenciálně velmi nebezpečná, např. z hlediska teroristického útoku.


Pozoruhodná je skutečnost, že vedoucí stavebního úřadu, který vydal z hlediska ČEZu bezproblémové rozhodnutí, údajně odjíždí 16. června na zájezd do Německa pořádaný ČEZem. Cílem tohoto zájezdu je sice seznámení s tzv. zadní částí palivového cyklu, ale jeho součástí je údajně i návštěva Berlína a jeho pamětihodností.

„Podle našeho názoru se jedná v případě úředníka státní správy o jasný konflikt zájmů, nelze totiž vyloučit podjatost při rozhodování o skladu vyhořelého jaderného paliva.“ říká Dana Kuchtová.


Dana Kuchtová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...