Jihočeské matky

občanské sdružení

Otevřený dopis ministru Sobotkovi- kompenzace- TZ ze dne 5.9.2003

5.9.2003
Autor: JČM
Tisková zpráva ze dne 5. 9. 2003

Otevřený dopis ministru Sobotkovi


Vážený pane ministře,

během téměř dvacetileté výstavby jaderné elektrárny Temelín byli obyvatelé z okolí Temelína opakovaně ujišťováni, že po uvedení jaderné elektrárny do provozu budou mít levnější elektřinu než obyvatelé v jiných regionech. Posledním z politiků, který jim to sliboval, byl sociálně-demokratický ministr průmyslu Miroslav Grégr v roce 2001.

Realita je však zcela jiná. Elektřina je v jižních Čechách dražší než jinde, přestože obyvatelé z jižních Čech jsou vystaveni riziku provozu jaderné elektrárny (zkušební provoz obou bloků vykazuje časté závažné i méně závažné poruchy). Elektrárna propouští a přestala být relevantním přínosem pro zaměstnanost regionu. Průzkumy dokládají, že jaderná elektrárna má negativní vliv na cestovní ruch a trh s nemovitostmi. Obyvatelé z okolí Temelína budou navíc vystaveni kumulaci rizik dvou jaderných zařízení – elektrárny a plánovaného skladu vyhořelého paliva.

Tato negativa nemůže vynahradit tzv. sponzoring ČEZu obcím a jiným subjektům v okolí jaderné elektrárny. Tento sponzoring byl navíc ze strany ČEZu tendenčně zaměřený na propagaci jaderné elektrárny a získání souhlasu s její výstavbou.

Obracíme se proto na Vás s výzvou, abyste se – vzhledem ke stávající situaci, kdy v jiných regionech dojde ke snížení ceny elektřiny – zasadil o nápravu stávající paradoxní situace v jižních Čechách. Je zřejmé, že nemůžete přímo ovlivňovat distribuční společnost v regionu (Jihočeská energetika). Můžete však díky své funkci (stát je prostřednictvím Fondu národního majetku hlavním akcionářem ČEZu) ovlivnit přímou finanční podporu kraji a obcím z bohatých zdrojů společnosti ČEZ.

Tato podpora by měla aktuálně kompenzovat obyvatelům jižních Čech stávající rozdíly oproti cenám elektřiny v jiných regionech. Dlouhodobě by kompenzace měly být ošetřeny zákonem, neměly by být ponechány na libovůli managementu ČEZu a měly by řešit veškeré škody spojené s výstavbou a provozem jaderných zařízení.

Vážený pane ministře, domníváme se, že trvalou újmu, která byla jižním Čechám výstavbou Temelína způsobena, není možné penězi vyčíslit. Sliby politiků o levné elektřině v okolí jaderné elektrárny by však neměly zůstat populistickými prohlášeními, která odvál čas. Vyzýváme Vás proto, abyste se okamžitě zasadil o kompenzace škod způsobených jadernou energetikou jižním Čechám.

Dana Kuchtová, 603/516 711, Sdružení Jihočeské matky
Monika Wittingerová, 603/516 603, Sdružení Jihočeské matky
Pavel Vlček, 608/160 820, Občanská iniciativa pro ochranu životní prostředí


Na vědomí prostřednictvím tiskových oddělení:
ministr průmyslu a obchodu Milan Urban
předseda představenstva a generální ředitel ředitel ČEZu Jaroslav Míl
předseda výkonného výboru Fondu národního majetku Jan Juchelka

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...