Jihočeské matky

občanské sdružení

Otevřený dopis ministru Urbanovi - zveřejnění NÁVRHU STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE do roku 2030

5.6.2003
Autor: JČM
Nevládní ekologické organizace dnes zaslaly ministru Urbanovi otevřený dopis
Ing. Milan Urban
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1


                          České Budějovice, 5. 6. 2003
Otevřený dopis


Vážený pane ministře,

na setkání, které Vaše ministerstvo zorganizovalo tento týden v pondělí, byli zástupci nevládních organizací seznámeni s šesti variantami energetické politiky, které připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Všichni níže podepsaní zástupci nevládních organizací oceňují snahu zahájit dialog k energetické politice. Bohužel však musíme konstatovat, že dialog byl zahájen pozdě a pokud má být konstruktivní, je třeba zásadně změnit přístup Vašeho ministerstva k přípravě energetické politiky.

Váš úřad postupoval při vypracování scénářů energetické politiky bez ohledu na účel a průběh tzv. SEA (zákon č. 244/92 Sb. a směrnice EU č. 2001/42/EC). Součástí procesu strategického posuzování koncepcí (SEA) je totiž vytváření vizí, formulování cílů a porovnání technických, ekonomických a ekologických parametrů jednotlivých variant.

Výsledkem tohoto procesu, jehož se účastní dotčené orgány státní správy a veřejnost, je určení optimální varianty (variant), která (které) musí být poté komplexně vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí, projednány s veřejností, a teprve po vydání stanoviska MŽP je možné považovat tento proces za ukončený.

Až v tomto okamžiku by se takto seriózně vypracovanými variantami měla zabývat vláda a měly by být diskutovány v tisku.

Realita je ovšem zcela jiná. O šesti dnes zveřejněných variantách vůbec nelze diskutovat, protože nesplnily ani základní požadavky kladené na přípravu koncepcí v tzv. procesu SEA. Zcela chybná je např. představa, že Vaše ministerstvo vypracuje scénáře energetické politiky a poté formálně dojde k jejich vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.

V médiích hovoříte Vy osobně o těchto šesti variantách jako o oficiálních variantách pro vládu. Časový horizont pro diskusi o těchto variantách je velmi krátký. Dále nás překvapila informace z médií, že jste s panem předsedou vlády již vybrali jednu variantu jako variantu nejvhodnější.

Vážený pane ministře, žádáme Vás naléhavě, abyste změnil přístup k vypracování cílů a variant energetické politiky. Je třeba zahájit skutečný proces SEA, ve spolupráci s dotčenými orgány státní správy a za účasti veřejnosti – odborné i laické – vypracovat a vyhodnotit seriózní varianty energetické politiky. Věříme, že výsledkem takto správně vedeného procesu SEA by byly i varianty mnohem příznivější životnímu prostředí než varianty, které dnes zveřejnilo Vaše ministerstvo.


S pozdravem

Dana Kuchtová, Sdružení Jihočeské matky
Edvard Sequens, CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí
Jan Haverkamp, Greenpeace
Petr Holub, Hnutí Duha
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí


Kontakt:
Sdružení Jihočeské matky, B. Smetany 19,370 01 České Budějovice, 38/270 91,mobil D.Kuchtová: 603/516 711
Sdružení Calla, F. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice, mobil: E. Sequens: 602/282399

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...