Jihočeské matky

občanské sdružení

Otevřený dopis starostům v okolí Dukovan a Temelína

8.4.2004
Autor: JČM
Otevřený dopis starostům v okolí Dukovan a Temelína

Motto:
„Dnes jsou jaderná zařízení vnímána u nás lépe.
Dá se říci, že se obyvatelé s jadernou elektrárnou Dukovany,
se skladem vyhořelého jaderného paliva a
s úložištěm nízko- a středněaktivního odpadu sžili“.
Starosta Rouchovan V. Černý, Radiožurnál, 7. 4. 2004Vážené starostky, vážení starostové,

dovolujeme si obrátit se na Vás v souvislosti s výroční zprávou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost za rok 2003, kterou projednávala vláda na svém včerejším zasedání.

U jaderné elektrárny Temelín konstatuje tato zpráva závažné nedostatky - např. rozpory s dobrou úrovní kultury bezpečnosti, odchylky od schválených postupů zkoušek, nedostatky v dodržování provozních předpisů, překročení referenční úrovně výpustí vzácných plynů, překročení Limitů a podmínek pro nakládání s radioaktivními odpady aj.

U jaderné elektrárny Dukovany zmiňuje zpráva mj. porušení zásad radiační ochrany, které vedly ke kontaminaci reaktorového sálu 3. bloku a ke kontaminaci transportního prostředku. Informace o událostech, které vedly k této kontaminaci, však ve zprávě chybí.

Dovolujeme si Vás dále upozornit, že se lokalitní inspektoři SUJB neúčastní přímo šetření poruch a nehod v jaderných elektrárnách. Jak nám již dříve sdělila D. Drábová, zástupce SUJB v pracovní skupině, která šetří příčiny poruch na elektrárnách, být nemá. Zásada nezávislého dozoru by prý byla účastí inspektorů v pracovní skupině porušena. Odpovědnost za bezpečný provoz elektráren leží tedy jen na ČEZu, který chronické problémy neřeší, nýbrž opakuje. SUJB (či dřívější dozorný orgán) nedostatky ve zprávách již 15 let zmiňuje, ale evidentně není schopen situaci změnit a donutit ČEZ k jejich odstranění.

„Lidé v okolí elektrárny nemají na vybranou – s elektrárnou či skladem vyhořelého jaderného paliva se prostě sžít musí, protože nemají kam jít - nemovitosti v okolí jaderných elektráren lze jen obtížně prodat za dobrou cenu. Je ale smutné, že o dlouholetých problémech s dodržováním kultury bezpečnosti a provozních předpisů obyvatelé v okolí elektráren téměř nic neví. Propaganda jaderné lobby je mocná a kontrolní úřad velmi slabý“, říká Dana Kuchtová ze Sdružení Jihočeské matky.

„Obracíme se na Vás proto s výzvou - využijte nově přijatou Aarhuskou úmluvu, která zaručuje lepší přístup veřejnosti k informacím, a žádejte důkladné informace o poruchách a problémech jaderných elektráren. Žádejte také po SUJB skutečný výkon kontrolní činnosti, nikoli bezzubé a neúplné konstatování problémů, jak tomu je dosud.“ dodává Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí.

Se srdečným pozdravem

Dana Kuchtová, Sdružení Jihočeské matky
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...