Jihočeské matky

občanské sdružení

Papírový happening u Temelína 30.7.2003

30.7.2003
Autor: JČM
Papírový happening u Temelína
Motto:
"Proces uvádění obou bloků ETE do provozu lze z hlediska jaderné bezpečnosti
a zajištění požadavků radiační ochrany hodnotit v podstatě pozitivně až do
zahájení etapy energetického spouštění druhého výrobního bloku. Potíže,
které se v této fázi objevují, působí SÚJB mimořádné rozčarování, zejména
pak naprostá koncepční neujasněnost v řešení problémů spojených s
provozováním turbosoustrojí.
časopis Bezpečnost jaderné energie č. 1-2/2003, D. Drábová a kol.


Sdružení Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí z Českých Budějovic a Hornorakouská platforma z Lince pořádají dnes u Temelína tzv. papírový happening.

Formou happeningu hodláme upozornit na opakované poruchy v jaderné elektrárně, na zatajování některých problémů a celkově na nedostatečné informování veřejnosti o problémech na Temelíně. 

Kritizujeme zejména:

1) Četnost technických problémů během fáze testů a zkušebního provozu jaderné elektrárny je příliš velká – zde sdílíme názor Ekoinstitutu v Darmstadtu
2) 50 poruch či problémů na Temelíně je symbolickým a navíc jen orientačním číslem. Poruchy a problémy v jaderné elektrárně byly různého charakteru – některé byly běžnými potížemi jako při spouštění jiných jaderných elektráren, jiné však rozhodně za běžné problémy označit nelze – viz např. porucha ze 7. 2. 2002 nebo např. „neočekávané události“ při připojení turbogenerátoru k elektrické síti na přelomu roku (opravy na druhém bloku trvaly 3 týdny), dále došlo během této odstávky k „neobvyklým událostem“ s potenciálním vlivem na jadernou bezpečnost – zejména „krátkodobé uzavření jedné trasy dochlazování odstaveného reaktoru“ (zpráva SUJB za 4. čtvrtletí 2002) může být z hlediska jaderné bezpečnosti významné.
3) I v poslední třetině zkušebního provozu se u 1. bloku objevují problémy – především netěsnosti v sekundárním okruhu. Problémy jsou ale i v primárním okruhu (např. výpadek cirkulačního čerpadla 28.7.). Výkon rozhodně není plynulý a stabilní, tedy takový, jaký vyžaduje přenosová soustava.
4) ČEZ nepodává o víkendech o případných poruchách jaderné elektrárny žádné informace a část problémů veřejnosti zatajuje – např. výpadek turbonapájecího čerpadla (30.6.) by vedl jen ke snížení výkonu bloku, došlo však i k další poruše a blok musel být odstaven. O tom ale ČEZ neinformoval. Dále ČEZ např. vůbec neobjasnil, co bylo příčinou poškození kabelu v rozvodně (28.7.), když kabely musí být důkladně chráněny proti poškození.
5) SÚJB konstatoval v odborném tisku na začátku letošního roku naprostou koncepční neujasněnost v řešení problémů spojených s provozováním turbosoustrojí na Temelíně

Během happeningu představíme poruchy na Temelíně symbolicky čísly na rolích papíru, který – vzhledem k tomu, že se občas jedná o skutečné průšvihy – nemůže být jiný než papír toaletní. Papírová symbolika by měla vyjádřit i rozpor mezi dokumentací z Temelína, tj. „papíry“, ve kterých je vždy vše v pořádku, realita v jaderné elektrárně je však jiná.

Jihočeské matky: Dana Kuchtová, 603 516 711
Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí: Pavel Vlček, 777 006 241
Hornorakouská platforma proti atomovému nebezpečí: M. Halla, tel.
Příloha: Seznam poruch od ledna 2003
1.  02.01.2003 rychlé odstavení reaktoru 1. bloku- krátkodobé selhání počítačového systému- řídící systém zvyšoval výkon turbíny, ačkoliv v potrubí nebylo k takovému výkonu dostatečné množství páry)

2.  20. 01. 2003 – odstavení 1. Bloku JETE – netěsnost na olejovém systému turbíny v sekundárním okruhu – porucha na přívodu k regulačnímu ventilu
3.  12. 05. 2003 – na prvním bloku došlo ke snížení výkonu, příčinou byla netěsnost na čerpadle
4. 15. 05. 2003 – na druhém bloku došlo ke snížení výkonu reaktoru z důvodu poruchy buzení generátoru v nejaderné části
5. 03.06. 2003 – první blok odstaven – důvodem je netěsnost v sekundární části bloku na turbíně
6. 29. 06. 2003 – snížen výkon na prvním bloku, došlo k poruše jednoho z čidel u chlazení trubonapájecího čerpadla a k výpadku tohoto čerpadla, blok byl následně odstaven
7. 28. 07. 2003 – snížení výkonu prvního bloku – poškození elektrického kabelu, zapůsobení ochrany a výpadek cirkulačního čerpadla

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...