Jihočeské matky

občanské sdružení

Petice proti rozšíření jaderné elektrárny Temelín o další reaktory

24.6.2004
Autor: JČM
Petice proti rozšíření jaderné elektrárny Temelín o další reaktory
Názory veřejnosti na výstavbu dalších jaderných bloků


Sdružení Jihočeské matky a Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí (OIŽP) zahájily v červnu 2004 sběr podpisů na petici proti rozšíření jaderné elektrárny Temelín o další reaktory. Na petici spolupracovali i zástupci dalších jihočeských ekologických organizací – Calla - Sdružení pro záchranu prostředí a Hnutí Duha. Ti jsou také členy petičního výboru.

Nová energetická politika, kterou v březnu 2004 schválila vláda, počítá s výstavbou dalších dvou jaderných bloků kolem roku 2015. Není uvedeno, kde by se tyto bloky měly postavit. Z finančního, ekonomického i technického hlediska je zřejmé, že by pro investora bylo nejvýhodnější postavit je v Temelíně.

„Podle našeho názoru je stavba a provoz dalších reaktorů v JETE záležitostí celého regionu, včetně stotisícového města České Budějovice, jehož obyvatelé nikdy neměli možnost se k dostavbě přímo vyjádřit, přestože JETE je vzdálena pouhých 25 km. Vzhledem k této situaci jsme se rozhodli sestavit petici, která vyjadřuje nesouhlas s výstavbou nových reaktorů v JETE“, říká Dana Kuchtová ze Sdružení Jihočeské matky.

Petice bude neadresně rozeslána do domácností v Českých Budějovicích. Připravujeme další projekt, který by měl umožnit rozesílku i v dalších městech České republiky. Podpisy budeme sbírat i při různých akcích, vzor petice bude uveřejněn na webových stránkách Jihočeských matek a OIŽP. Časový horizont pro sběr podpisů je zhruba jeden rok. První uzávěrka podpisů se uskuteční v červnu 2005. Poté bude petice předána příslušným výborům v Parlamentu, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu životního prostředí. Sběr podpisů bude však dále pokračovat a všechny podpisy budou předány nové vládě.

„Pomocí petice hodláme upozornit politiky a především úředníky Ministerstva průmyslu a obchodu na skutečnost, že zhruba polovina české veřejnosti si další výstavbu jaderných bloků v České republice nepřeje“, konstatuje Pavel Vlček z OIŽP.

To dokládají průzkumy veřejného mínění. První průzkum zadalo Sdružení Jihočeské matky agentuře TNS Factum před schválením energetické politiky, v červenci 2003. Proti výstavbě dalších jaderných bloků se vyslovilo tehdy 49,4% obyvatel, pro 25,8%, zbytek neví (vzorek 912 respondentů z celé ČR). Nový průzkum z května 2004 dokládá, že odpor proti výstavbě dalších jaderných bloků trvá – z reprezentativního vzorku 1036 respondentů z celé ČR se 46,2% vyslovilo proti výstavbě, 27,1% pro výstavbu, zbytek neví. 

V současné době již petici podpořily některé známé osobnosti, např. Erazim Kohák, Olga Sommerová, Marta Kubišová, Martin Bursík, Ján Zákopčaník. Z jihočeského regionu je pro nás velmi významná podpora takových osobností jako jsou např. starostové Zdeněk Černý, Josef Mach či Eliška Novotná, umělci Dagmar Pátková, Arana Mertlová, Barbora Blahutová, Milan Doubrava, Věroslav Mertl, Stanislava Kočvarová, Jan Farkas, ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták. Petici dále podepsali někteří politici – Vladimír Halama, Lumír Mraček, M. Paukejová, J. Guth , právníci S. Mlčoch, F. Korbel, pedagogové – Růžena Krninská z Jihočeské univerzity, P. Píha ze ZUŠ, lékařka Yvona Závorová, majitelka knihkupectví Tyché, Hana Hladká, ale i jaderný inženýr a současně poradce ministra životního prostředí Dalibor Stráský.


Dana Kuchtová, Sdružení Jihočeské matky, 603 516 711
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, 777 006 241


Petiční arch- viz přiložený dokument


Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...