Jihočeské matky

občanské sdružení

Petice proti zamýšlenému rozšíření jaderné elektrárny Temelín o další reaktory

24.10.2007
Autor: JČM

Prezident ČR, premiér Vlády ČR
Petiční výbor Poslanecké sněmovny a Senátu ČR,
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí,
hejtman JČ kraje
PETICE
proti zamýšlenému rozšíření
jaderné elektrárny Temelín o další reaktory

Nesouhlasím se zamýšleným rozšířením jaderné elektrárny Temelín o další reaktory z následujících důvodů:
Argumenty, že nebudeme mít čím svítit, že nastane nedostatek elektřiny, zaznívaly již před více než 10 lety, kdy se rozhodovalo o dostavbě prvních dvou bloků Temelína. Realita je dnes jiná – Česká republika dnes patří mezi největší vývozce elektřiny v Evropě.
Není vyřešeno ukládání vyhořelého jaderného paliva – dosud nikde na světě není tzv. trvalé úložiště v provozu. Veřejnost z lokalit, které byly v ČR vytipovány pro úložiště, dala jasně najevo svůj odpor proti tomuto záměru. Budoucím generacím tak necháme velmi problematické dědictví.
V případě výstavby nových bloků dojde na relativně malém prostoru k další kumulaci jaderných zařízení (36 miliónů tun radioaktivních kalů po přepracování uranové rudy u obce Mydlovary, JETE, plánovaný sklad vyhořelého jaderného paliva), které by se mohly stát cílem teroristického útoku.
Již teď je patrný negativní vliv JETE na rozvoj regionu, především na ceny nemovitostí, rozvoj turistiky a drobného podnikání v dlouhodobém časovém horizontu. JETE nevyřešila ani problém nezaměstnanosti v regionu, přínosem byla elektrárna pouze v období výstavby.
Jak se ukázalo při výstavbě prvních dvou bloků Temelína, ekonomické hledisko bylo výrazně podceněno - elektrárna se zdražila o desítky miliard korun. Také termín dostavby se několikrát posouval.


Petiční výbor:
Ing. Monika Wittingerová, Větrná 50, 370 12 České Budějovice,
za sdružení Jihočeské matky – osoba pověřená zastupováním petičního výboru
Mgr. Pavel Vlček, Na sídlišti 494, 387 73 Bavorov, za OIŽP – Občanskou iniciativu pro ochranu životního prostředí
Ing. Edvard Sequens, Trocnovská 101, 373 12, za Callu - Sdružení pro záchranu prostředí 
Ondřej Šanda, Dlouhá 134, 382 41 Kaplice, za Hnutí Duha

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...