Jihočeské matky

občanské sdružení

Poslance Evropského parlamentu téma Temelín zaujalo

8.10.2002
Nevládní ekologické organizace ze tří zemí – Jihočeské matky, Calla. Občanská iniciativa pro životní prostředí, Bund Naturschutz, Bavorská a Hornorakouská platforma proti atomovému nebezpečí uspořádaly společně na konci září diskusní večer pro poslance Evropského parlamentu (EP) na téma jaderná elektrárna Temelín.
Nevládní ekologické organizace ze tří zemí – Jihočeské matky, Calla. Občanská iniciativa pro životní prostředí, Bund Naturschutz, Bavorská a Hornorakouská platforma proti atomovému nebezpečí uspořádaly společně na konci září diskusní večer pro poslance Evropského parlamentu (EP) na téma jaderná elektrárna Temelín. Pozvání na diskusi přijalo 11 poslanců (z Německa, Rakouska a Lucemburska, např. p. Rolf Linkohr, člen výboru pro energetiku EP), za českou stranu se z pozvaných ministerstev (MŽP, MF, MZV) a politiků vládních stran nezúčastnil nikdo. Svého zástupce vyslala pouze Strana Zelených (Dr. M. Rokose, předsedu SZ), soukromě se akce zúčastnil ing. D. Stráský. K tématu Temelín se pro evropské poslance písemně vyjádřil bývalý ministr M. Bursík (jeho stanovisko viz příloha). Poslanci obdrželi od ekologických organizací infomateriály k JETE (viz příloha). “Je pozoruhodné, že současná česká vláda, která se označuje za vládu proevropskou, tuto diskusi s poslanci Evropského parlamentu zcela ignorovala. Žádný pozorovatel neměl zájem zjistit, zda se poslanci o téma Temelín zajímají a jaké další kroky podniknou” říká Dana Kuchtová z Jihočeských matek. S evropskými poslanci proběhla více než tříhodinová diskuse o vývozech elektřiny do Německa, o technických problémech Temelína, o dohodách z Melku a Bruselu, o konferenci o odstoupení z projektu Temelín, o označování původu elektřiny a o smlouvě Euroatom. “Poslanci Evropského parlamentu považují konferenci o odstoupení z projektu Temelína za důležitou, ale jen tehdy, pokud bude česká vláda na tuto konferenci připravena. Hornorakouská platforma požaduje již delší dobu od rakouských politiků konkrétní pomoc v případě odstoupení od projektu Temelín. Potěšitelné je, že si mnozí poslanci EP uvědomují potřebu změnit zastaralou smlouvu Euroatom” konstatuje Mathilde Halla, předsedkyně Hornorakouské platformy. “Kvůli přebytkům elektřiny v Čechách se elektřina z Temelína vyváží hlavně k nám do Německa za nižší než výrobní ceny. Drobní spotřebitelé v Čechách na vývozy doplácejí a nemohou zvolit dodavatele elektřiny. Toto je zcela proti pravidlům soutěže v EU, což nám potvrdili jak poslanci Evropského parlamentu, tak dopisem i komisař Monti.” sdělili prof. Hubert Weiger a dr. Ludwig Trautmann-Popp z německé organizace Bund Naturschutz. Poslanci Evropského parlamentu, především někteří poslanci zeStrany Zelených, považují za potřebné znovuotevření tzv. protokolů kapitoly energie v případě, že nebudou dodrženay dohody z Melku a Bruselu. Ekologické nevládní organizace navázaly dobré kontakty s poslanci Evropského parlamentu. Budou s nimi spolupracovat na znovuotevření protokolů kapitoly energie, na dodržení pravidel EU v oblasti vývozů elektřiny, na změně smlouvy Euroatom a na prosazení označování původu elektrického proudu. M. Halla, Hornorakouská platforma proti atomovému nebezpečí Prof. Hubert Weiger, Dr. Ludwig Trautmann-Popp, Bund Naturschutz, Bayern Bernd Scheibner, Bavorská platforma proti atomovému nebezpečí Mgr. Dana Kuchtová, Sdružení Jihočeské matky Ing. E. Sequens, Sdružení Calla Mgr.P. Vlček, Občanská iniciativa pro životní prostředí Dana Kuchtová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...