Jihočeské matky

občanské sdružení

Přebytky elektřiny v ČR

30.9.2002
„V prosinci – oproti původnímu harmonogramu zkušebního provozu 1. bloku – obsluha elektrárny blok odstaví úplně. Temelín potřebuje ušetřit palivo na zimu....
„V prosinci – oproti původnímu harmonogramu zkušebního provozu 1. bloku – obsluha elektrárny blok odstaví úplně. Temelín potřebuje ušetřit palivo na zimu....Výpadek tisícimegawattového zdroje (1. bloku JETE) si v prvních dvou měsících příštího roku česká energetická síť nemůže dovolit, a tak musí tuto díru zalepit jednička i za cenu snížených dodávek elektřiny na podzim“, Právo, 27.9. 2002 Informace o tom, že je na Temelíně třeba šetřit palivo tím, že se na podzim výkon prvního bloku utlumí a v prosinci zcela zastaví, dokládá organizační chaos na Temelíně. Na podzim měl na Temelíně ve fázi testů již spotřebovávat palivo nejen první, ale i druhý blok. Druhý blok měl pak nahradit v lednu výkon dočasně odstaveného prvního bloku. Ke spotřebování paliva však mělo dojít tak jako tak. Dle dosavadních informací z JETE bylo již všechno potřebné palivo nakoupeno a do Temelína dopraveno. Šetření palivem v jaderné elektrárně v zimě namísto šetření palivem v uhelných elektrárnách je navíc v rozporu s dosavadními tvrzeními ČEZu, že Temelín je čistým zdrojem elektřiny. „Špinavé“ zdroje zůstanou v zimě v provozu a „čistý“ zdroj bude omezen. Pozoruhodná je i pružnost a přizpůsobivost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SUJB) potřebám ČEZu. SUJB „bude požadovat úpravu harmonogramu zkušebního provozu druhého bloku, protože chystaná prosincová odstávka tam zařazena nebyla“. „Místo toho, aby SUJB jako kontrolní orgán zjistil a vysvětlil veřejnosti důvody, proč je na Temelíně náhle nedostatek paliva a proč je třeba měnit harmonogram, jen pasivně přihlíží. Státní úřad, v jehož kompetenci je pouze jaderná bezpečnost Temelína, navíc tím, že se k tématu vůbec vyjadřuje, vzbuzuje dojem, že se nejedná jen o provozní záležitost – šetření palivem, nýbrž o záležitosti významnější z hlediska bezpečnosti JETE“ říká Dana Kuchtová. V energetické síti České republiky je i bez výkonu Temelína dostatečná kapacita pro pokrytí spotřeby elektřiny (cca. 15 000 MW), a to i v zimních měsících. Již řadu let nebylo celoroční maximum spotřeby vyšší než 10 600 MW. V České republice je i bez ztrát v sítích, bez výkonu potřebného na vlastní spotřebu elektráren atd. (cca. 18% instalovaného výkonu) přebytek výkonu víc než 2000 MW (viz příloha – graf). Česká energetická síť výkon Temelína nepotřebuje. Výpadek Temelína však může působit problémy ČEZu, který má smlouvy o vývozu elektrické energie, především do Dana Kuchtová Pavel Vlček Občanská iniciativa pro ŽP)

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...