Jihočeské matky

občanské sdružení

Přehled právních kroků Sdružení Jihočeské matky ve věci JE Temelín do roku 2002

12.3.2003
Autor: JČM
V přiloženém dokumentu naleznete přehled právních kroků Sdružení Jihočeské matky a v textu také přehled výsledků těchto sporů:
Přehled právních kroků Sdružení Jihočeské matky ve věci JE Temelín do roku 2002 Přehled výsledků sporů: 1. Spor o právo Sdružení nahlížet do původní projektové dokumentace stavby BAPP uložené u obecného stavebního úřadu (referát regionálního rozvoje OkÚ v Českých Budějovicích). 2. Spor o právo Sdružení nahlížet do původní projektové dokumentace stavby BAPP uložené u speciálního vodoprávního stavebního úřadu (referát životního prostředí OkÚ v Českých Budějovicích). Bod 1 a 2: Skončilo ve Štrasburku, soud sice žádosti zamítl, zároveň ale konstatoval, že pokud by se prokázal dopad výše zmíněné kauzy na konkrétní osobu/y, potom by stížnosti byly oprávněné. K Evropskému soudu budeme podávat stížnost týkající se zmenšení zóny havarijního plánování. V tomto případě se bude vliv na konkrétní osobu/y daleko snadněji prokazovat. 3. Spor o právo Sdružení nahlížet do současné projektové dokumentace změn stavby JETE uložené u obecného stavebního úřadu (referát regionálního rozvoje OkÚ v Českých Budě­jo­vicích, resp. od 1. 1. 2003 odbor regionálního rozvoje KÚ JČK v Českých Budějovicích). Umožněno nahlížet, krajský úřad si vyžádal specifikaci požadavků na nahlížení 4. Spor o právo Sdružení účastnit se správního řízení o povolení prozatímního užívání stavby JETE ke zkušebnímu provozu vedeného obecným stavebním úřadem (odbor regionálního rozvoje KÚ JČK v Českých Budějovicích). Žalobu ještě v roce 2007 řeší Městský soud v Praze. 5. Žaloby o doručení a zrušení rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o povolení fyzikálního spouštění 2. bloku JETE. Kauza skončila ve Štrasburku, soud sice žádosti zamítl, zároveň konstatoval, že pokud by se prokázal dopad výše zmíněné kauzy na konkrétní osobu/y, potom by stížnosti byly oprávněné. 6. Žaloba o doručení a zrušení rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o povolení zkušebního provozu 1. bloku JETE. Zamítnuto Nejvyšším správním soudem v Praze 7. ASŘTP (Automatický Systém Řízení Technologických Procesů JETE) Spor veden o skutečnosti, zda změna ASŘTP má či nemá vliv na ŽP. Spor veden od roku 1994, v r. 1995 bylo řečeno, že nemáme právo na účast v řízeních ani právo nahlížet do dokumentace.1996 JE a změny - tedy i v ASŘTP nemají vliv na ŽP, výsledek sporu - soud přiznal právo, že změny ASŘTP souvisí s jadernou bezpečností a tedy i s ochranou životního prostředí a na základě tohoto tvrzení jsme se Sdružení Jihočeské matky stalo účastníkem řízení. 8. Další kolaudační řízení V roce 2007 podána žaloba o vyloučení občanských sdružení z kolaudačního řízení (Podalo Sdružení Calla) V roce 2006 podáno trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu podezření manipulace s kolaudačním spisem. 9. Energetické spouštění 2. bloku JETE. Podle mne bylo r. 2005 odmítnuto Ústavním soudem a tím ukončeno. Zamítnutí bylo zdůvodněno rozhodnutím SÚJB, kterým povolil tzv. "trvalý" provoz JETE. Energetické spouštění již bylo z tohoto titulu nepodstatné. 10. Dodatečné povolení změn stavby BAPP. Žádost o povolení nahlížet do původní projektové dokumentace. Tato kauza skončila ve Štrasburku neúspěchem.Dodatečného povolení změn stavby BAPP - naše výhrady se týkaly hlavně neprovedení EIA, což skončilo rozsudkem Vrchního soudu v Praze vítězstvím Sdružení Jihočeské matky. Rozsudek vrchního soudu byl pak vztažen na všechny vybrané změny.

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...