Jihočeské matky

občanské sdružení

Připomínky Sdružení Jihočeské matky ke koncepci státní politiky cestovního ruchu a k hodnocení vlivu této koncepce na životní prostředí (EIA).

26.4.2002
Autor: JČM
Vyhodnocení celkové analýzy cestovního ruchu v ČR - SWOT. Podle našeho názoru by ve slabých stránkách SWOT analýzy měla být uvedena přítomnost a provoz jaderných zařízení (JETE, JEDU, mezisklady pro vyhořelé jaderné palivo stávající a plánované, plánované trvalé úložiště pro vyhořelé jaderné palivo).

I.Připomínky k vlastní koncepci rozvoje cestovního ruchu v České republice.

Vyhodnocení celkové analýzy cestovního ruchu v ČR - SWOT.

Podle našeho názoru by ve slabých stránkách SWOT analýzy měla být uvedena přítomnost a provoz jaderných zařízení (JETE, JEDU, mezisklady pro vyhořelé jaderné palivo stávající a plánované, plánované trvalé úložiště pro vyhořelé jaderné palivo). Odůvodnění:

Tato zařízení mají na rozvoj cestovního ruchu a využití území jednoznačně negativní vliv. Dokládají to některé zahraniční studie, např. Nelson, Jon P. 1981. "Three Mile Island and Residential Property Values: Empirical Analysis and Policy Implications." Land Economics 57 (Aug.): 363-72 nebo Sherman T. Folland and Robbin R. Hough 1991. "Nuclear Power Plants and the Value of Agricultural Land." Land Economics 67 (1) (Feb.): 30 - 36.

Podobný trend s ohledem na cestovní ruch a využití území lze očekávat i v České republice. Vyplývá to ze studie, kterou ve spolupráci s našim sdružením a se Sdružením Freistadské matky vypracoval Fessel Institut ve Vídni. Ukázalo se, že došlo ke značnému snížení počtu autobusových zájezdů a jednodenních individuálních výletů z Rakouska (z oblasti z okolí Lince) do Čech (ekonomicky to pro ČR představuje ztrátu 45 000 000 Kč ročně). Jako důvod uváděli jak majitelé cestovních kanceláří, tak občané jadernou elektrárnu Temelín.

Přítomnost a případný provoz jaderné elektrárny Temelín bude pravděpodobně negativně ovlivňovat i atraktivitu nemovitostí v jejím okolí. Potvrdili to majitelé realitních kanceláří ve 40km okruhu kolem JETE (77 % z těchto kanceláří konstatovalo, že vliv JETE na trh s nemovitostmi je negativní) v rámci průzkumu, který naše sdružení zadalo agentuře STEM/MARK letos v únoru.

Vzhledem k výše uvedenému se domníváme, že přítomnost a případný provoz jaderné elektrárny Temelín je v přímém rozporu s globálním cílem pro naplnění strategické vize Jihočeského kraje, kterým je (podle programu rozvoje kraje) region přitažlivý pro světovou turistiku.

Lze očekávat, že se podobné negativní trendy v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu se projevují i v okolí jaderné elektrárny Dukovany a budou se projevovat i v okolí dalších jaderných zařízení, jakými jsou např. mezisklady a trvalá úložiště pro vyhořelé jaderné palivo.

II. Připomínky k tabulce Návrh indikátorů pro strategické cíle ochrany ŽP pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu.

Strategický cíl č.5 Respektování limitů využívání území při umístňování infrastruktury CR.

Jak vyplynulo z diskuse na semináři k této problematice na VŠE 16.4.2002, je nutno tuto problematiku chápat ve vzájemných souvislostech - to, jak bude dané území přitažlivé pro cestovní ruch bude záviset mj. na aktivitách a činnostech mimo cestovní ruch, které se budou v území rozvíjet (např. rozvoj průmyslových podniků, zemědělských velkochovů apod.). Takové aktivity mohou danou lokalitu s ohledem na cestovní ruch spíše znehodnotit.

Strategický cíl by tento aspekt měl vzít do úvahy a proto ho navrhujeme přeformulovat takto:

Respektování limitů využívání území při umístňování infrastruktury CR a ochrana turisticky atraktivních oblastí před rozvojem aktivit, které mohou bránit rozvoji CR. Navržené indikátory tento cíl umožní hodnotit (ÚPD, expertní stanoviska orgánů ochrany přírody).

V Českých Budějovicích 26.4.2002
Občanské sdružení Jihočeské matky
Bedřicha Smetany 19, 370 01 České Budějovice 

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...