Jihočeské matky

občanské sdružení

Rok zkušebního provozu na prvním reaktoru v JETE – a opět porucha….

3.6.2003
Autor: JČM
Dana Drábová, Lidové noviny, 29. 8. 2002:
„Na můj vkus bylo na prvním bloku během zkušebního provozu těch vynucených odstávek už trochu moc“


Před rokem (10.6. 2002 vydáno povolení ke zkušebnímu provozu) byl zahájen zkušební provoz na prvním bloku jaderné elektrárny Temelín. Po roce zkušebního provozu byl dnes první blok odstaven do tzv. provozního režimu 3 s výkonem reaktoru nula. Důvodem odstavení je údajně netěsnost v sekundární části bloku, na turbíně.

Již po dvou a půl měsících zkušebního provozu však v roce 2002 konstatovala D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, že na prvním bloku dochází k odstávkám příliš často (viz citát).

„Vzhledem k tomu, že po roce zkušebního provozu odstávky a poruchy pokračují, nezbývá než konstatovat, že první blok je zařízením velmi poruchovým. Stabilního a plynulého výkonu ve zkušebním provozu se provozovatelům dosud nepodařilo dosáhnout.“ říká Dana Kuchtová


Dana Kuchtová, 603/516 711
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro životní prostředí, 777/006241Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...