Jihočeské matky

občanské sdružení

Seminář "Decentralizace v energetice aneb šlo by to i jinak?"

9.6.2009
Autor: JČM
img
Sdružení Jihočeské matky pořádá ve čtvrtek 11.6. 2009, v rámci Dne pro obnovitelné zdroje energie, seminář „Decentralizace v energetice aneb šlo by to i jinak?“. Seminář proběhne v obci Mydlovary a je určen pro starosty obcí a veřejnost. Na semináři bude prezentována studie „Decentralizace energetiky – jak lze dospět k trvale udržitelné energetice“, jejímž autorem je konzultant v energetice Ing. Dalibor Stráský a projekt enrgeticky soběstačné obce Kněžice, který představí zástupce firmy Skanska Ing. Pavel Bláha. Účastníci semináře také navštíví solární elektrárnu v Dívčicích.

Diskuse o budoucím směřování energetické politiky České republiky je stále velmi živá. Zatím to bohužel vypadá, že se bude ubírat po vyjetých kolejích - bude využívat hlavně klasické velké centralizované zdroje, minimální důraz bude kladen na úspory, využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie.

Trvale udržitelná energetika však vyžaduje zcela jiný energetický systém než na který jsme zvyklí. Moderní energetika by se měla opírat o větší zapojení decentralizovaných energetických zdrojů, což ovšem vyžaduje zásadní změnu současné podoby rozvodných sítí. Budování tzv. inteligentních rozvodných sítí* patří k velkým výzvám současné energetiky ve světě. Je to například jedna z priorit současného amerického prezidenta Baraka Obamy. „Ani v České republice by po technické stránce nebyl problém tzv. inteligentní sítě vybudovat, což ostatně potvrzují i odborníci. Je však žádoucí, aby podpora změn měla větší oporu v naší legislativě. Čeští politici se však možností vybudování inteligentních rozvodných sítí zatím většinou nezabývají. Při tom by decentralizace zdrojů a reorganizace sítí přispěla ke zvýšení energetické bezpečnosti, po které naši politici neustále volají,“ říká Daniela Magersteinová.

„Cesta k moderní energetice založené na menších, decentralizovaných zdrojích je složitá, zdlouhavá a bude vyžadovat mimo technických také společenské změny a s tím související změnu myšlení. Důležitá je proto informovanost veřejnosti o tom, že trvale udržitelná energetika není mýtus. Seminář by měl k této informovanosti přispět a ukázat, že v některých místech už jednotlivé projekty fungují,“ říká Monika Machová – Wittingerová.

*Inteligentní sítě jsou silové elektrické a komunikační sítě, které mají umožnit řídit výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase, a to jak v jednotlivých lokálních centrech, tak i v globálním měřítku. V přeneseném slova smyslu se jedná sítě umožňující „interaktivní obousměrnou komunikaci“ výrobních zdrojů a spotřebičů o aktuálních možnostech výroby a velikosti spotřeby el. energie.

Kontakty

Ing. Monika Machová – Wittingerová, sdružení Jihočeské matky, o.s., tel.: 603 516 603
Ing. Dalibor Stráský, E-mail: daliborstrasky@volny.cz
Ing. Pavel Bláha, E-mail: Pavel.Blaha@Skanska.cz

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...