Jihočeské matky

občanské sdružení

Studie tajná či veřejná (Novohradské hory)

11.2.2003
Autor: JČM
Socioekonomická studie, jejíž vypracování zadalo Ministerstvo životního prostředí na žádost krajských zastupitelů českobudějovické firmě LESinfo.
Silueta mapy navrhované Chráněné krajinné oblasti Novohradské hory připomíná torzo barokního anděla s ustřiženými křídly. Mnoho místních lidí si myslí, že je to zejména ochrana přírody, která brání Novohradsku v rozletu. Přibližně stejné množství zdejších obyvatel (pomineme-li ty, kterým je všechno jedno) je přesvědčeno, že teprve vyhlášení CHKO umožní celé oblasti dlouhodobý či trvale udržitelný rozvoj.

K potvrzení či vyvrácení těchto názorů měla přispět socioekonomická studie, jejíž vypracování zadalo Ministerstvo životního prostředí na žádost krajských zastupitelů českobudějovické firmě LESinfo.
K první veřejné prezentaci alespoň částí této studie došlo 30. ledna v Ústavu ekologie krajiny Akademie věd v Českých Budějovicích, v rámci pravidelných diskusních večerů, které pořádají environmentální občanská sdružení. I z těchto dosud kusých informací je však už teď zřejmé, že studie má celou řadu chyb a závažných nedostatků. Navíc se vyznačuje zjevnými manipulativními tendencemi, což by mělo být u solidní odborné studie nepřípustné. Zdá se tedy, že předběžná skepse či nedůvěra některých novohradských občanů k výsledkům této studie měla své opodstatnění. Už během zpracování tohoto elaborátu došlo k některým nesrovnalostem, ať to byl matoucí způsob, jakým byly formulovány anketní otázky, či nejasnost v metodice, jakou budou vyhodnocovány a jak dál budou tyto informace šířeny.


Také moje osobní zkušenost při pokusu, seznámit se s obsahem výše zmíněné studie, je dosti pozoruhodná. Působila by vcelku komicky, kdyby nebyla smutným svědectvím o nepříliš velké ochotě úřadů k svobodnému šíření informací, jež byly pořízeny z peněz daňových poplatníků.
Koncem října loňského roku mi volal (dnes už bývalý) pracovník firmy LESinfo, že je zpracována první část studie a bylo by možné se s ní seznámit v sídle zpracovatele. Vzápětí ovšem volal, že je všechno jinak. Pan šéf prý jakékoliv zveřejňování zakázal, neboť jde o věc zakázky mezi jeho firmou a ministerstvem. Doporučil mi obrátit se na odbor životního prostředí Krajského úřadu, kam byla údajně odevzdána jedna z kopií studie. Na životním prostředí „kraje“ mne odkázali na odbor místního rozvoje. „Dostali jsme sem kopii takové studie“ sdělila mi tamní pracovnice. „Teď ji má ale u sebe zástupce hejtmana pan doktor Vlach.“
Po několika urgencích a tříměsíčním čekání jsem se dověděla, že pan Vlach studii konečně vrátil a mohu si ji přijít přečíst. K mému překvapení jsem však zjistila, že mi předložili zcela jiný elaborát krajinářského a biologického hodnocení Novohradska. I ten jsem si se zájmem přečetla a nalezla v něm řadu zajímavých informací. Přesto mi však nepřestává vrtat hlavou: Skutečně na Krajském úřadě levice neví, co činí pravice, nebo se jednalo o úmyslné mlžení?
Domnívám se, že v zájmu věci by mělo být urychlené zveřejnění studie, zejména v obcích Novohradska, aby se s jejím obsahem mohli seznámit všichni zdejší obyvatelé – a to dříve, než bude uznána za výchozí dokument, jenž má být podkladem k vyhlášení CHKO. Měli by mít možnost připomínkovat všechny případné chyby a omyly, v ní obsažené, neboť ti z nich, kteří se zajímají o území, v němž žijí, většinou je znají nejlépe. Takový postup může také omezit možnost případného zneužití studie.


Zdá se, že si úřady a někteří političtí činitelé stále ještě nechtějí uvědomit, že takové závažné rozhodnutí, jakým je vyhlášení CHKO, by mělo probíhat za účasti co nejširší veřejnosti, jíž se bude konec konců nejvíce dotýkat.


Jaroslava Brožová, Dobrá Voda u Českých Budějovic

K Lusnému 2/2034Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...