Jihočeské matky

občanské sdružení

Temelínský experiment není důvodem k vyslovení díků

29.4.2003
Autor: JČM
Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban dnes navštíví ředitele jaderné elektrárny Temelín
F. Hezoučkého a poděkuje mu za uvedení JETE do provozu. Před několika dny se s
F. Hezoučkým osobně setkal i premiér V. Špidla s manželkou.

Jihočeské matky zasílají dnes proto otevřené dopisy premiéru Vladimíru Špidlovi a ministru Milanu Urbanovi. Upozorňují v nich na skutečnost, že v jaderné elektrárně Temelín se i nadále vyskytují technické nedostatky a problémy, např. v systému zajištění jakosti, v dodržování provozních předpisů a při projednání ve změnových řízeních – viz níže – Zpráva o výsledcích činnosti SUJB za rok 2002, zveřejněná v březnu 2003.

V dopisech také upozorňujeme na nevyřešenou otázku jaderného odpadu a na odmítavý postoj obyvatel i samospráv vytipovaných lokalit, ba i hejtmana Jihočeského kraje k umístění úložiště jaderného odpadu v jižních Čechách.

Výstavba jaderné elektrárny Temelín se mnohokrát prodloužila a prodražila. Lze předpokládat, že mnoho skrytých nedostatků v jaderné elektrárně bude i nadále působit negativně na její provoz. Temelínský experiment rozhodně není důvodem k vyslovení díků.

“Paradoxní je, že V. Špidla, který principiálně odmítá spolupráci s komunisty, děkuje Františkovi Hezoučkému, komunistickému funkcionáři za dostavbu Temelína. Je smutné, že řadu politiků, kteří povinně navštěvovali a obdivovali Temelín, počínaje Miloušem Jakešem, přes V. Dlouhého a V. Klause, završili právě V. Špidla a M. Urban. Většina sociálně demokratických politiků v EU podporuje naopak odstoupení od využívání jaderné energie ” konstatuje D. Kuchtová.

V otevřeném dopise žádáme ministra Urbana o schůzku k připravované energetické koncepci státu. Premiéru Špidlovi, který podporuje další rozvoj jaderné energetiky, a také jeho manželce zašleme knihu Světlany Aleksijevičové Modlitba za Černobyl.

Dana Kuchtová, 603/516711


Zpráva o výsledcích činnosti SUJB v roce 2002 – části týkající se JETE:
- falešné vyhodnocení signálu „výpadek chladících čerpadel“ limitačním systémem,
- nesprávné zhodnocení stavu limitačním systémem,
- nestandardní projev zařízení systému kontroly a řízení,
- falešný nárůst indikace hladiny v jednom parogenerátoru
Citace z kapitoly 2.2.1.1, strany 16 a 17.

- „v několika konkrétních případech bylo konstatováno, že došlo k nedodržení platného provozního předpisu, případně i nedodržení požadavku vyhlášky SÚJB pro provoz“
- nedostatky byly zjištěny v dodržování provozních předpisů,
- nedostatky zejména v aplikaci systému zajištění jakosti,
- změna byla provedena bez úplného projednání ve změnovém řízení,
- některá navržená opatření k zamezení opakování chyb nebyla dostatečně účinná
Citace z kapitoly 2.2.3, str. 19.

Situace v JETE je Státním úřadem pro jadernou bezpečnost přesto vždy hodnocena celkově kladně ....

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...