Jihočeské matky

občanské sdružení

TZ - 14. 9. 06 Budou v České republice další jaderné elektrárny?

14.9.2006
Autor: JČM
Společná tisková zpráva Sdružení Jihočeské matky a OIŽP ze dne 14.9.2006

Budou v České republice další jaderné elektrárny?

Česká republika by měla již nyní rozhodnout o výstavbě nových jaderných bloků. Na včerejším semináři o vývoji trhu s elektřinou to řekl ředitel pro rozvoj společnosti ČEZ Jiří Feist.

Jihočeské matky a Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí s výstavbou nových jaderných bloků v České republice nesouhlasí. Výroba elektřiny z jádra není ani ekologickým ani ekonomickým způsobem výroby eletřiny (rizika havárií, nevyřešený problém ukládání vyhořelého jaderného paliva, likvidace škod po těžbě a zpracování uranu, zatěžování životního prostředí radionuklidy i za běžného provozu). Zásoby uranu jsou navíc omezené a dříve či později budeme muset hledat jiné cesty, jak elektřinu vyrábět.

„Pokud by Česká republika měla v budoucnosti nedostatek elektřiny, není – v době otevřeného trhu – problém potřebnou elektřinu dovézt. Argumenty o nutném udržení soběstačnosti patří do minulosti“, říká Monika Machová – Wittingerová ze Sdružení Jihočeské matky.

Potenciál úspor, hlavně v průmyslové sféře, je v České republice velký. V České republice se na výrobu jednotky HDP spotřebuje 1,8 krát více energie, než je průměr v zemích OECD.

„Česká republika by se měla vydat cestou prosazování úspor a decentralizace zdrojů energie, nikoli cestou výstavby dalších velkých centrálních zdrojů. Gigantické záměry ČEZu povedou ke zvyšování cen elektřiny,“ říká Pavel Vlček z OIŽP.

O takto závažných otázkách by také neměla rozhodovat pouze vláda, ale širší veřejnost. Je tomu tak např. ve Finsku, kde o výstavbě nových jaderných elektráren rozhoduje parlament, v některých zemích mají lidé možnost využít k rozhodnutí o výstavbě jaderné elektrárny institutu referenda.

„Pokud by o výstavbě nových jaderných bloků měli možnost rozhodovat občané České republiky, měla by před tím proběhnout široká diskuse, aby veřejnost měla dostatek informací o kladech a záporech jaderné energetiky,“ shodně uvádějí Monika Machová – Wittingerová a Pavel Vlček.

Kontakty:
Monika Machová – Wittingerová, tel.: 603 516 603
Pavel Vlček – 777 006 241

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...