Jihočeské matky

občanské sdružení

TZ - 15.3.2005 - Proces EIA na sanaci a rekultivaci odkaliště KIV/E MAPE Mydlovary se blíží ke konci.

15.3.2005
Autor: JČM
Tisková zpráva ze dne 15.3.2005

Proces EIA na sanaci a rekultivaci odkaliště KIV/E MAPE Mydlovary se blíží ke konci.


Dnes končí lhůta pro podání připomínek k posudku „Sanace a rekultivace odkaliště KIV/E MAPE Mydlovary - Použití vyřazených pneumatik pro konstrukci roznášecí vrstvy při sanaci odkaliště KIV/E“.
Proces posouzení vlivu tohoto záměru se tak blíží ke svému závěru, kterým bude vydání stanoviska MŽP.

Sdružení Jihočeské matky má k posudku následující připomínky:

- je třeba zvolit takové postupy rekultivace, které by ve svém důsledku nevedly k další zátěži životního prostředí,
- metoda sanace části kalojemu KIV/E za použití pneumatik je experimentem, jehož výsledky je třeba vyhodnotit komplexně a v dostatečně dlouhém časovém horizontu, než bude přijato konečné rozhodnutí o metodě rekultivace dalších odkališť,
- došlo např. k celkovému zaboření pokusného násypu z pneumatik o více než 4 m. Až bude radioaktivní rmut v kalojemu zatížen zcela dohotoveným sanačním násypem, pravděpodobně dojde k ještě výraznějšímu zaboření, další důležitou otázkou je, jak se bude chovat materiál pneumatik ponořených do agresivní vody v odkaliště v dlouhodobém časovém horizontu.

„Podle našeho názoru je třeba provést konečné vyhodnocení o vhodnosti této metody až poté, co bude ověřena její použitelnost na ploše celého kalojemu KIV/E a v dlouhodobém časovém horizontu.
Budeme požadovat, aby tato podmínka byla zahrnuta do závěrečného stanoviska MŽP“, říká Dana Kuchtová.

„Naším cílem není zabránění sanací kalojemů v MAPE Mydlovary. Naše úsilí směřuje k tomu, aby tyto sanace byly provedeny kvalitně a nezpůsobily v budoucnu další ekologické škody“, dodává Monika Wittingerová.


Mgr. Dana Kuchtová, tel.: 603 516 711
Ing. Monika Wittingerová, tel.: 603 516 603


Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...