Jihočeské matky

občanské sdružení

TZ- 2.8.2005 - Technické problémy na JETE

2.8.2005
Autor: JČM


Tisková zpráva z 2. 8. 2005

Hazard s rozbitou turbínou v jaderné elektrárně Temelín
Přehled technických problémů jaderné elektrárny od počátku výstavby – poruchy, konstrukční nedostatky, srovnání s DukovanyOd 29. 7. je provoz JETE opět výrazně omezen – 1. blok je zcela odpojen pro výměnu palivových souborů v reaktoru, druhý blok pracuje na snížený výkon (o 15%) vzhledem k závadě na vysokotlaké části rotoru turbíny.

„Provoz turbogenerátoru bez oběžného kola je atypický. Při dlouhodobém provozu namáhá vyšší tlak páry lopatky následného oběžného kola a může dojít k jejich poškození. Výrobce turbíny takový způsob dlouhodobého provozu turbíny nedoporučuje, připouští možnost provozu pouze pár desítek hodin v nezbytných případech“ říká konzultant v energetice Vladimír Vlk.

Rešerše poruch a technických nedostatků, kterou dnes představují Jihočeské matky, zahrnuje období od zahájení výstavby až do roku 2005. Její části jsou:
- Standardy jaderné bezpečnosti
- Kdo a jak dohlížel na bezpečnostní standardy
- Nejzávažnější nedostatky, které zjistily dozorné orgány v průběhu výstavby do fyzikálního spouštění
- Proces EIA a tzv. Melkský proces
- Seznam poruch

Rešerše poruch ukázala, že jaderná elektrárna Temelín se od začátku výstavby potýká s potížemi – chronickým problémem je zajišťování jakosti, nedodržování technických podmínek a postupů. K problémům dochází v primárním i sekundárním okruhu, některé poruchy byly závažné.

„Výpadky jaderné elektrárny a opakované opravy způsobují snižování tzv. využitelnosti. Vyjádřeno v procentech dosáhne blok 1 v roce 2005 pouze 75% tzv. využitelnosti a blok 2 72% využitelnosti. U bloku 2 se dokonce stupeň využitelnosti od roku 2003 neustále snižuje (2003 - 79%, 2004 – 76%).“ konstatuje P. Vlček z OIŽP.

Ve srovnání s jinými jadernými elektrárnami (viz příloha tabuka), např. s JE Dukovany, je využitelnost jaderné elektrárny Temelín v druhém roce provozu výrazně nižší.

„Historie výstavby JETE je historií poruch a chronických problémů, které byly jen částečně vyřešeny. Skryté problémy JETE se projevují opakovanými výpadky a snižováním využitelnosti. Je paradoxem, že vyšší využitelnost mají jaderné elektrárny ze 70. let – např. Biblis a Neckarwestheim. Problémy JETE budou s největší pravděpodobností pokračovat. Je otázkou, zda je JETE přínosem pro ČEZ, rozhodně je však hrozbou pro region jižních Čech“ říká Dana Kuchtová.


Dana Kuchtová, 603 516 711
Vladimír Vlk, 602 417 544P

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...