Jihočeské matky

občanské sdružení

TZ-24.4.07 Otevřený dopis vládě

24.4.2007
Autor: JČM
Tisková zpráva ze dne 24. 4. 2007

u příležitosti zaslání otevřeného dopisu členům vlády

V souvislosti se zítřejším projednáváním Zprávy o plnění závazků vyplývajících ze Závěrů melkského procesu a následných opatření v roce 2006 dnes Jihočeské matky zaslaly členům vlády ČR otevřený dopis.
V něm je žádají, aby se zasadili o to, aby  pokračovaly výzkumy zdravotního stavu pracovníků jaderných elektráren Temelín a Dukovany, které byly zahájeny v rámci tzv Závěrů melkského procesu a následných opatření.

Závěry výzkumu představili její autoři na podzim roku 2006 v rámci konference Vliv jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí a také minulý týden na semináři, který uspořádalo sdružení Jihočeské matky.

Podle autorů studie výsledky sice naznačují, že bezpečnostní opatření v našich jaderných elektrárnách byla stanovena tak, že při běžném provozu nebyli pracovníci poškozováni ve smyslu ovlivnění genetického materiálu. Aby však bylo možné vyloučit jakékoliv pochybnosti o úrovni profesionální expozice faktorům poškozujícím chromozomy, doporučil vědecký tým obdobnou studii opakovat v intervalu cca 2-3 let a to i se zřetelem na rozdíly v hodnotách proteinu p53.
Zvýšenou hladinu p53 lze totiž považovat za biologický účinek ionizujícího záření na pracovníky jaderných elektráren, kteří jsou dlouhodobě vystaveni nízkým dávkám ionizujícího záření. Může jít o adaptivní odpověď – obranu organismu, o indikaci zvýšeného rizika mutací a o indikaci závažného poškození genetického materiálu.
Autoři studie se obrátili na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které následně doporučilo, aby studii zajistil ČEZ, a. s. Ten však nepovažuje další sledování pracovníků jaderných elektráren Temelín a Dukovany za nutné!

„ Stejně jako autoři studie se domníváme, že by vhodné ve výzkumu pokračovat, neboť některé poznatky, které byly zjištěny, by mohly do budoucna znamenat pro pracovníky elektráren zvýšené zdravotní riziko,“ říká Monika Machová Wittingerová ze sdružení Jihočeské matky.
ing. Monika Machová Wittingerová
kontakt: 603 516 603

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...