Jihočeské matky

občanské sdružení

TZ- 27.6. 06- Temelín neodpovídá české legislativě, zástupci ekologických organizací se dnes kvůli tomu setkají s předsedkyní SÚJB Danou Drábovou .

27.6.2006
Autor: JČM
Společná tisková zpráva Sdružení Jihočeské matky, Sdružení pro záchranu prostředí Calla, Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí, Hnutí DUHA, Greenpeace, (předpokládám, že za Havarijní zónu asi nikdo nepojede?)

ze dne 27.6.2006
Temelín neodpovídá české legislativě, zástupci ekologických organizací se dnes kvůli tomu setkají s předsedkyní SÚJB Danou Drábovou .
V uplynulých dnech obdržely jihočeské ekologické organizace interní materiály, které dokládají, že provoz elektrárny Temelín není v souladu s legislativními podmínkami.

Ze materiálů vyplývá, že na obou blocích JETE není bezpečně zajištěno zamezení šíření radioaktivity z kontejnmentu během havárie (automatické uzavírání armatur, bylo zrušeno – odběr vzorků dostal vyšší prioritu, než izolace kontejnmentu a zabránění šíření radioaktivity mimo něj). V interní zprávě je konstatováno, že takovýto stav je v rozporu s dokumentací, která byla jedním z podkladů pro udělení licence na provoz JETE od SÚJB. Ve zprávě je dále uvedeno, že oba bloky lze sice bezpečně provozovat, ale s vědomím, že nejsou přesně naplněny všechny legislativní požadavky.
Po zveřejnění materiálů jihočeskými ekologickými organizacemi předsedkyně SÚJB Dana Drábová tuto skutečnost potvrdila.
“Na setkání požádáme paní předsedkyni o poskytnutí kompletního seznamu problémů na elektrárně, u kterých existuje rozpor s českou legislativou a zároveň budeme chtít vědět na jaká řešení přistoupil a důvod, proč SÚJB tyto výjimky provozovateli poskytl. To je hlavní cíl naší schůzky,” sdělují zástupci ekologických organizací.
“ V tomto smyslu jsme již podali žádost o informace na Krajský úřad v Českých Budějovicích, který právě rozhoduje v kolaudačním řízení o vydání kolaudačního povolení na 1. HVB elektrárny Temelín. Ptáme se, zda zmíněný materiál, který dokládá nesoulad s projektovou dokumentací, je součástí kolaudačního spisu. Také jej žádáme o sdělení, zda jsou součástí spisu další materiály, které svědčí o provozu mimo rámec platných vyhlášek SÚJB,” říká Monika Wittingerová ze Sdružení Jihočeské matky.
„Státní úřad pro jadernou bezpečnost se ústy Dany Drábové prezentuje jako nezávislý úřad, který dohlíží na jadernou bezpečnost a dodržování legislativních podmínek pro provoz elektrárny. Odhalení interního dokumentu naopak usvědčuje SÚJB z podjatosti směrem k provozovateli jaderné elektrárny Temelín”, dodává…..
“Ukazuje se, že na JE Temelín nejenže nebyly dořešeny technické problémy, které byly definovány v tzv. Melkském procesu (souběžná vedení potrubí na kótě 28,8 m, klasifikace ventilů), ale je v rozporu s některými českými předpisy a vyhláškami. To je naprosto nepřijatelné a tento fakt by měl jednoznačně přimět Krajský úřad v Českých Budějovicích k rozhodnutí nevydat elektrárně kolaudační povolení,“ říká …..
Dalšími tématy, o kterých budou ekologické organizace jednat s předsedkyní SÚJB Danou Drábovou jsou:
1. Nutnost celkové výměny paliva na obou blocích JETE a zastavení provozu do doby, než bude výměna provedena.
2. Nízká kvalita práce SÚJB (přiznání problémů na JETE, až když prosákne veřejně přes ekologické organizace, tolerance provozu JETE v rozporu s některými předpisy, bagatelizace poruch atd.).
3. Nezbytnost novely atomového zákona (otevření řízení pro obce, vyšší odpovědnost provozovatele, zvýšení finanční rezervy na vyřazování jaderných zařízení).
Kontakty:
Sdružení Jihočeské matky, ing. Monika Wittingerová, tel.: 603 516 603, mail: jihočeské.matky@ecn.cz
Calla, ing. Edvard Sequens, tel.: 602 282 399, mail: edvard.sequens@calla.cz
OIŽP, Mgr. Pavel Vlček, tel.:             mail: pavel.vlcek@oizp.cz
Hnutí DUHA, Karel Poslanecký
Greenpeace, Jiří Tutter
Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...