Jihočeské matky

občanské sdružení

TZ- 27.9.06 Provozovatel JE Temelín se zřejmě z ekonomických důvodů snaží využívat palivo “nadoraz“.

27.9.2006
Autor: JČM

Provozovatel se zřejmě z ekonomických důvodů snaží využívat palivo “nadoraz“.


Při kontrole palivových souborů, které byly vyvezeny z aktivní zóny, se prokázalo, že v pěti palivových souborech, určených pro další použití, existují netěsnosti proutků. Dva palivové soubory provozovatel hodlá po opravě použít, tři z nich není možno nadále využít k bezpečnému provozu.
„Firma ČEZ informuje o těchto skutečnostech bez prodlevy v době, kdy elektrárnu navštívila mise dvaceti zahraničních expertů a politiků. Zajímalo by nás, zda by provozovatel informoval veřejnost stejně promptně, i když by nebyla přítomna takováto expertní skupina,“ říká Pavel Vlček, předseda Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí.
„Problémy s palivem nadále gradují a jeho degradace vede mimo jiné ke zbytečnému většímu zatížení životního prostředí radioaktivními látkami,“ znovu připomíná Monika Machová-Wittingerová ze Sdružení Jihočeské matky. „Přestože autorizované limity pro výpusti nejsou překračovány, trváme na tom, že provozovatel za asistence SÚJB porušuje jeden ze základních principů jaderné energetiky, totiž princip minimalizace zbytkového rizika a oprávněnosti zatížení člověka zářením.“
„Provozovatel se zřejmě z ekonomických důvodů snaží využívat palivo „nadoraz„ (provozování dvou opravených palivových souborů). Bezproblémový provoz až do další výměny části paliva to však těžko zaručí,“ upozorňuje na závěr Monika Machová-Wittingerová.

„Nemůžeme akceptovat, že by se s podobnými problémy s palivem měl provozovatel potýkat i do budoucna,“ dodávají shodně Monika Machová Wittingerová a Pavel Vlček.

Pavel Vlček, 777 006 241
Monika Machová-Wittingerová, 603 516 603

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...