Jihočeské matky

občanské sdružení

TZ - 28.6.06 - Dana Drábová nevěděla o problému s kontejnmentem

28.6.2006
Autor: JČM
Společná tisková zpráva Sdružení Jihočeské matky, Calla, Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí, Hnutí DUHA, Greenpeace,
sdružení V havarijní zóně JETE

ze dne 28.6.2006


Dana Drábová nevěděla o problému s kontejnmentem

  Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová na setkání se zástupci ekologických sdružení potvrdila, že je ČEZ informoval o problému s potenciálně netěsným kontejnmentem1) až po šesti letech provozu. SÚJB proto vede s provozovatelem správní řízení, jehož výsledkem může být udělení pokuty, ale i tu vnímá vedení úřadu jako příliš tvrdou. Dana Drábová dále nevyloučila, že podobných rozporů na Jaderné elektrárně Temelín může být více.

  Dobrou zprávou pro obce, kde hrozí stavba hlubinného úložiště vyhořelého paliva je příslib Dany Drábové, že SÚJB bude v případě novelizace atomového zákona neutrální. Předsedkyně SÚJB je osobně pro co nejširší účast veřejnosti v řízení o umístění jaderných zařízení. Dnes je jediným účastníkem takového řízení podle atomového zákona pouze investor.

  Zástupci ekologických organizací upozornili SÚJB, že v řadě případů přebírají jeho kontrolní roli, když upozorňují na problémy JE Temelín. Na rozdíl od Dany Drábové to však nevnímají jako spolupráci. SÚJB je pro využívání jaderné energetiky, proto s ní nemohou být na „jedné lodi“.

  „Ačkoli ČEZ neustále tvrdí, že o elektrárně otevřeně informuje, není tomu tak. Závažné problémy, jako je provoz v rozporu s některými předpisy, tají nejen před veřejností, ale i před SÚJB. Ten by měl za toto pochybení provozovatele tvrdě potrestat. Názor paní Drábové, že pokuta je příliš tvrdým opatřením považujeme za důkaz benevolence SÚJB vůči provozovateli JETE“, říká Monika Wittingerová ze Sdružení Jihočeské matky.

   „Nebude-li SÚJB vystupovat proti novelizaci atomového zákona, může se letité snažení obcí o změnu konečně podařit. SÚJB bude podle Dany Drábové neutrální i v případě změn dnešní omezené odpovědnosti provozovatele jaderných elektráren za škodu v případě havárie“, říká Edvard Sequens ze sdružení Calla.

Více informací o schůzce mohou poskytnout:
Monika Wittingerová, Sdružení Jihočeské matky, tel.: 603 516 603, e-mail: jihočeské.matky@ecn.cz
Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, tel.: 777 006 241, e-mail: pavel.vlcek@oizp.cz
Karel Poslanecký, Hnutí DUHA, tel.: 737 666 968, e-mail: karel.polanecky@hnutiduha.cz
Jan Rovenský, Greenpeace, tel: 723 623 238, jan.rovensky@cz.greenpeace.org
Marta Heveryová, V havarijní zóně JETE, tel: 608 528 985, e-mail: pavlovec@bon.cz


Pozn.:
1) Občanská sdružení získala z interních zdrojů JETE informace ukazující, že jeho provoz je v rozporu s Předprovozní bezpečnostní zprávou, která byla jedním z podkladů pro udělení povolení k provozu JETE od SÚJB a taktéž v rozporu s platnou legislativou (vyhlášky SÚJB č. 195/1999 Sb. a 214/1997 Sb.). Na obou blocích JETE není bezpečně zajištěno zamezení šíření radioaktivity z kontejnmentu během havárie. Při vzniku havarijních podmínek některé armatury sloužící pro odběr vzorků a vedoucí skrz kontejment zůstávají otevřené. Nyní musí být uzavírány ručně. Odběr vzorků dostal vyšší prioritu, než automatická izolace kontejnmentu.

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...