Jihočeské matky

občanské sdružení

TZ - 6. 12. 06 Manipulace se spisem o kolaudaci Temelína předmětem trestního oznámení

6.12.2006
Autor: JČM

Společná tisková zpráva sdružení Jihočeské matky a Calla

ze dne 6. 12. 2006Manipulaci se spisem během správního řízení o kolaudaci a povolení změny stavby obou bloků Jaderné elektrárny Temelín vedeného Krajským úřadem Jihočeského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a investic, bude šetřit policie. Právní zástupkyně občanských sdružení Radka Dohnalová dnes podala trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele, maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti, případně padělání a pozměňování veřejné listiny.
  V blíže neurčeném čase v období od 30. ledna do konce měsíce února 2006 provedl neznámý pachatel neoprávněnou manipulaci se správním spisem vedeným u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a investic pod sp. zn. KUJCK 24834/2005 ve věci kolaudace a povolení změny stavby obou bloků Jaderné elektrárny Temelín. V předmětném spise se ještě 30. ledna 2006 nacházely listiny, jež prokazovaly účelovou jednostrannou komunikaci mezi pracovníky stavebníka a pracovníky stavebního úřadu směřující k ovlivnění rozhodovací pravomoci stavebního úřadu, omezení práv poškozených ve správním řízení a vyhovění žádosti stavebníka o vydání povolení.
   Dne 30. ledna 2006 tyto listiny osobně shlédl a části z nich vyfotografoval svědek, tehdejší právní zástupce poškozených, advokát František Korbel. Tyto listiny byly následně neznámými pachateli ze správního spisu tajně vyloučeny. V únoru 2006 byl spis předložen odvolacímu orgánu v předmětné věci – Ministerstvu pro místní rozvoj – uvedené listiny se v něm však již nenacházely.
  „Máme důkazy o korespondenci mezi ČEZem a úředníky stavebního úřadu, ve které zástupce provozovatele nabádá stavební úřad, aby občanská sdružení vyloučil z řízení a dále zlehčuje poruchy a závady na jaderné elektrárně Temelín,“ sdělila Monika Machová – Wittingerová ze Sdružení Jihočeské matky.
  Edvard Sequens ze sdružení Calla informaci doplnil: „Jsme přesvědčení, že jaderná elektrárna Temelín není provozována s právoplatně nabytým kolaudačním rozhodnutím.“


Kontakty:
Ing. Monika Machová – Wittingerová, Jihočeské matky, o.s., tel.: 603 516 603, e-mail: jihoceske.matky@ecn.cz
Ing. Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz
Mgr. Radka Dohnalová, tel: 604 310 187, e-mail: radka.dohnalova@centrum.czPřílohou: Podané trestní oznámení občanských sdružení včetně fotografie ze spisu (pořízené mobilním telefonem)

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...