Jihočeské matky

občanské sdružení

TZ- 6.9.2005-Odstoupení od jaderné energetiky v Německu-bilance pěti let

9.9.2005
Autor: JČM
Odstoupení od jaderné energetiky v Německu – pozitivní bilance pěti let
Odstoupení od jaderné energetiky – možnosti v České republice

Nadace Heinricha Bölla, Sdružení Jihočeské matky s podporou Energetické sekce Strany zelených a Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí pořádají dnes seminář o německém modelu odstoupení od jaderné energetiky. Na semináři vystoupí právník německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a reaktorové bezpečnosti, Bernd Warnat z oddělení bezpečnosti jaderných zařízení, ochrany před zářením a likvidace jaderných odpadů.

Bernd Warnat představí historii a pozitivní přínosy německého modelu odstoupení od jaderné energie – viz příloha tiskové zprávy:
- O tzv. renesanci jaderné energie nemůže být řeč – v západních průmyslově vyspělých státech existuje pouze jediné rozhodnutí o nové stavbě jaderné elektrárny, a to ve Finsku.
- Ani u nových typů jaderných reaktorů EPR není vyloučeno roztavení aktivní zóny, tedy nejtěžší havárie. V oblasti likvidace jaderných odpadů nedošlo k takovému pokroku, který by mohl ospravedlnit nové pozitivní hodnocení jaderné energie
- Jaderná energie není řešením naší závislosti na uhlí a ropě – potřebujeme nové účinné technologie, ekologicky nezávadná paliva a celkově jiný přístup k mobilitě. Je třeba podporovat obnovitelné zdroje energie, úspory a efektivní provoz elektráren na fosilní paliva, hlavně na plyn.
- Nové jaderné elektrárny se vyplatí pouze tehdy, pokud je stát podpoří subvencemi, nebo pokud se (jako v případě Finska) sjednají fixní ceny na výstavbu elektrárny a na odběr elektřiny
- Nové jaderné elektrárny nechrání klima – to je iluze. I kdyby byly všechny prostředky, které jsou k dispozici, okamžitě převedeny na podporu jaderné energetiky, byl by vliv na celosvětové emise plynů vyvolávajících skleníkový efekt zcela marginální. Současně by se vytvořily nové problémy obrovských dimenzí. Jaderné elektrárny přispívají k marnotratnému zacházení s energií a brzdí nutnou přestavbu elektroenergetiky směrem k efektivitě a udržitelnosti.
- Nové jaderné elektrárny jsou pro budoucnost nejistou složkou v systému zásobování elektřinou – jsou to objekty prvořadého zájmu pro teroristické cíle

Diskutovat se bude i o současné situaci v Německu, B. Warnat k tomu říká: „V příštích čtyřech letech má dojít k odstavení 4 reaktorů. V Německu se ale diskutuje o prodloužení provozní doby elektráren a objevují se i zmínky o povolení elektráren nových, především u politiků z CDU-CSU. Politická změna v Německu může tzv. „atomový konsensus“ výrazně ovlivnit.“

V České republice již byl vypracován scénář odstoupení od jaderné energetiky – byl to jeden ze scénářů Ministerstva životního prostředí v rámci příprav Energetické politiky. Tento scénář představí dnes na semináři D. Stráský.

„Scénář MŽP považujeme za dobré východisko pro přípravu konsensu o odstoupení od jaderné energie v České republice. Je však třeba ho aktualizovat a prosadit rychlejší časový horizont odstoupení od jaderné energie. „Atomový konsensus“ bude v České republice politicky složitý proces, je třeba ho připravovat už nyní.“ říká Dana Kuchtová, 1. místopředsedkyně Strany zelených a mluvčí Sdružení Jihočeské matky.Dana Kuchtová, Jihočeské matky, B. Smetany 19, 370 01 České Budějovice, tel.: 603 516 711
Eva van de Rakt, Heinrich Böll Stiftung, Spálená 23, 110 00 Praha 1

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...