Jihočeské matky

občanské sdružení

TZ- 8. 11. 2005 Kolaudace- 1. VB JETE

8.12.2005
Autor: JČM
Společná tisková zpráva sdružení Jihočeské matky, Calla a V havarijní zóně JETE

ze dne 8. 11. 2005V Temelíně včera proběhlo závěrečné jednání v rámci kolaudačního řízení k prvnímu hlavnímu výrobnímu bloku a k záměně ASŘTP. Účastníky tohoto projednání byla i ekologická sdružení Jihočeské matky, Calla a V havarijní zóně JETE.

Zástupcům sdružení se během předchozích jednání v rámci kolaudace podařilo přesvědčit stavební úřad o nutnosti zpřístupnit ke studiu dokumentaci předkládanou ČEZem. Stavební úřad umožnil sdružením pouze dvoutýdenní nahlížení do této dokumentace. U tak technicky náročné stavby, jakou jaderná elektrárna Temelín bezesporu je, považujeme dva týdny poskytnuté stavebním úřadem k nahlížení do dokumentace za nedostatečné. Není možné v tak krátké době smysluplně prostudovat a komplexně zhodnotit rozsáhlou technickou dokumentaci, jejíž studium je časově náročné a vyžaduje v určitých případech i zjednání si konzultace odborníků.

Na včerejším jednání předložili zástupci jednotlivých sdružení své připomínky.
Sdružení V havarijní zńě JETE zastupovala Eva Hlasová, která konstatuje: „Neobdrželi jsme žádné doklady nutné k posouzení stavby z hlediska ohrožení veřejných zájmů, především z oblasti ochrany života a zdraví osob a životního prostředí, které se právě v kolaudačním řízení přezkoumá.“

Za Sdružení Calla shrnuje Hana Gabrielová: „Byl nám předložen jednostránkový výsledný protokol o svaru na jednom z hlavních chladících potrubí reaktoru. Z tohoto protokolu nebylo možné zjistit, jakým způsobem byl vyřešen problém špatného sváru, na který už dlouho upozorňuje Greenpeace.“

Dana Kuchtová z Jihočeských matek konstatuje: „ Konečně se otevřely archívy ČEZu a nám se podařilo získat alespoň hrubý přehled o změnách na JETE. Mohli jsme si prostudovat dokumentaci k původnímu ruskému, projektu, dokumentace ke skutečnému provedení stavby na základě projektových změn byla však, podle našeho názoru, nedostatečná. Problémem zůstávají poruchy a konstrukční problémy elektrárny (definované v Melkském problému) a jejich odstranění. O těch jsme se nedověděli téměř nic.“

Kolaudační řízení bude ukončeno v nejbližší době vydáním kolaudačního rozhodnutí


Dana Kuchtová – 603 516 711
Hana Gabrielová – 777 027 012
Eva Hlasová - 724 589 518

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...