Jihočeské matky

občanské sdružení

V Bruselu se dnes jedná o Temelínu.

13.5.2002
Autor: JČM
V Bruselu dnes probíhá zřejmě poslední jednání o standardech jaderné bezpečnosti v kandidátských zemích. Tzv. skupina WPNS (Working Party on Nuclear Safety) zde předloží závěrečnou zprávu, ve které bude hodnocen mj. i Temelín. Zpráva bude pravděpodobně přijata členskými zeměmi EU ještě v květnu. ...
V Bruselu dnes probíhá zřejmě poslední jednání o standardech jaderné bezpečnosti v kandidátských zemích. Tzv. skupina WPNS (Working Party on Nuclear Safety) zde předloží závěrečnou zprávu, ve které bude hodnocen mj. i Temelín. Zpráva bude pravděpodobně přijata členskými zeměmi EU ještě v květnu. Dle ředitelky SÚJB (Státního úřadu pro jadernou bezpečnost) D. Drábové WPNS prý „….nikdy neřekla, že technické řešení Temelína je nevyhovující“…Podle ní komise pouze doporučila Česku, aby byly dodatečně provedeny některé analýzy (LN 11.5.). V hodnocení České republiky z léta minulého roku však WPNS nepožadovala pouze analýzy, ale jasně stanovila jako krátkodobou prioritu vhodnou kombinaci opatření pro řešení systému rozvodů páry a vody v Temelíně, která by odpovídala platným požadavkům a praxi EU. WPNS požadovala také průkazy spolehlivosti ventilů na bloku 1 a 2 JETE jako doporučení druhé kategorie. „Je tedy zcela zřejmé, že řešení systému rozvodů páry a vody neodpovídalo požadavkům EU. Je také zřejmé, že nebyly předány dostatečné technické průkazy spolehlivosti ventilů. Je nepochopitelné, že i tyto dva vážné problémy SÚJB bagatelizuje“ říká Eva Hlasová. Jihočeské matky se dnes obrátí e-mailem na experty skupiny WPNS a požádají o informace, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu budou zajištěny technické úpravy specifikované v první zprávě WPNS pro Temelín a Dukovany a jakým způsobem budou experti WPNS brát zřetel na technické problémy Temelína shrnuté v tzv. Černé knize (vypracovaná v rámci tzv. Melkského procesu).

Lze očekávat velký tlak atomové lobby, která se bude snažit vyhnout řešení problémů v Temelíně a Dukovanech a která bude prosazovat pouze nezávazné a dlouhodobé termíny pro technické úpravy v českých jaderných elektrárnách.

„Pokud Česká republika neuzná existující problémy v našich jaderných elektrárnách a nepokusí se přimět ČEZ k závaznému a rychlému odstranění alespoň těch nejzávažnějších, přispěje zásadním způsobem ke zhoršení již tak napjatých vztahů s Rakouskem a Německem“ konstatuje Dana Kuchtová.

Dana Kuchtová Eva Hlasová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...