Jihočeské matky

občanské sdružení

Veřejné projednání energetické politiky České republiky – fraška v režii MPO-TZ 16.10.2003

16.10.2003
Autor: JČM

Tisková zpráva ze dne 16. 10. 2003
Veřejné projednání energetické politiky České republiky – fraška v režii MPO


Dnes probíhá v Praze veřejné projednání energetické politiky. Návrh energetické politiky vypracovalo MPO a je také organizátorem dnešního projednávání.

Celý proces (tvorba energetické politiky, lhůty na podávání připomínek, způsob veřejného projednání) se bohužel příliš neliší od jiných procesů projednávání koncepcí (např. předcházející energetická politika).

Projednávaný návrh energetické politiky připravilo MPO ve vlastní režii. Budou projednány pouze varianty energetické politiky, které navrhlo MPO. Varianta, kterou připravilo MŽP bude projednána samostatně, což je v rozporu s cílem posouzení, kdy by měly být projednány všechny předložené varianty současně s ohledem na jejich dopad na životní prostředí.

Vlastní veřejné projednání má tradičně pouze formální charakter – diskusní příspěvky jsou omezeny na pouhých 5 minut. Navíc je dokument, který bude mít celostátní platnost, projednáván pouze v Praze.

Zásadní věcné nedostatky předkládaného návrhu energetické politiky podle Jihočeských matek jsou:
1. Koncepce je zpracována těsně před vstupem ČR do EU, což je skutečnost, která zásadně změní způsob hospodaření s energiemi v České republice.
2. Chybí jednoznačně definované cíle, např. míra snížení emisí skleníkových plynů, míra snížení množství radioaktivních odpadů, míra energetické soběstačnosti regionů atd.
3. V energetické politice nejsou hodnoceny cíle, kterých chtějí dosáhnou různé subjekty (jiný cíl mají např. regiony, firmy nebo občané).
4. V energetické politice je vše soustředěno pouze na jeden cíl – z pohledu státu – prosadit jednu variantu tzv. zelený scénář. Tento scénář v sobě mj. zahrnuje uvolnění limitů těžby hnědého uhlí, výstavbu dalších jaderných bloků.

„Pokud by byl tento tzv. zelený scénář schválen, byl by jeho produktem export laciné elektřiny (v době, kdy je jí na evropském trhu dostatek) a zdevastovaná krajina. Nazývat takovýto scénář scénářem zeleným považujeme za frašku“, sdělila mluvčí Sdružení Jihočeské matky Dana Kuchtová.


Mgr. Dana Kuchtová, tel.: 603 516 711
Ing. Monika Wittingerová, tel.: 603 516 603

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...