Jihočeské matky

občanské sdružení

Veřejné projednání vlivů skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu JETE na životní prostředí

24.8.2005
Autor: JČM
Společná tisková zpráva Sdružení Jihočeské matky, Sdružení pro záchranu prostředí - Calla a Občanské iniciativy pro záchranu životního prostředí


Tisková zpráva z 24.8. 2005

Veřejné projednání vlivů skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu JETE na životní prostředí
Jihočeská nevládní sdružení poukazují na chyby v dokumentaci, pořádají dnes happening a infostánek a předají petici s 1700 podpisy Jihočechů proti stavbě skladu

Zástupci jihočeských nevládních sdružení, která se zabývají jadernou energetikou, se dnes zúčastní veřejného projednání vlivů plánovaného skladu vyhořelého jaderného paliva (VJP) v areálu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. Toto projednání se dnes od 15 hodin uskuteční v Českých Budějovicích.

Již od 14 hodin budou zástupci Sdružení Jihočeské matky, Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí, Sdružení Calla společně s aktivisty z Rakouska a Německa podávat informace o skladu vyhořelého jaderného paliva u informačního stánku před vchodem do kulturního domu Metropol, kde se projednání koná.

„Nevládní sdružení kritizují především to, že v dokumentaci nejsou hodnoceny konkrétní typy skladovacích kontejnerů, samotná hala nepředstavuje totiž žádnou bariéru proti úniku radioaktivních látek. Zpracovatelé podcenili vyhodnocení rizika pádu velkých dopravních letadel, analýzu, z níž vycházejí, zpracoval sám investor“ říká Edvard Sequens

„V regionu kolem JETE by stavbou skladu VJP došlo k velké kumulaci jaderných zařízení – jaderná elektrárna, sklad VJP, odkaliště s 36 milióny tun radioaktivních a toxických odpadů po přepracování uranové rudy v MAPE Mydlovary“ konstatuje P. Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí.

Obyvatelé obce Temelín požadovali vyhlášení místního referenda, zastupitelé referendum odmítli a stavbu skladu podpořili. Stavba skladu je tedy prosazována, přestože místní politici, investor ani státní úředníci neznají názor místních obyvatel.

Jihočeské nevládní organizace předloží v rámci procesu posuzování vlivů skladu na životní prostředí petici s téměř 1 700 podpisy (především) Jihočechů, kteří výstavbu dalšího jaderného zařízení v regionu odmítají.

„Máme obavy, že posuzování vlivů stavby nebylo nestranné. Zpracovatelé dokumentace a posudku se opírali o analýzy ČEZu, odborná kritická stanoviska k jaderné energetice (v kontextu EU zcela běžná) se v dokumentaci a posudku EIA neobjevují, rizika vlivů jaderné energetiky na zdraví lidí a životní prostředí jsou zlehčována. Jaderná lobby opět tvrdě – bez ohledu na názory obyvatel a bez ohledu na negativní vlivy stavby skladu na region – prosazuje své zájmy“ říká Dana Kuchtová ze Sdružení Jihočeské matky.


Další informace:

Dana Kuchtová, Sdružení Jihočeské matky, 603 516 711
Edvard Sequens, Sdružení Calla, 602 282 399
Pavel Vlček, OIŽP, 777 006 241


Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Kubatova 6
České Budějovice
370 04

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...