Jihočeské matky

občanské sdružení

Veřejné projednání vlivů skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu JETE na životní prostředí

24.8.2005
Autor: JČM
Společná tisková zpráva Sdružení Jihočeské matky, Sdružení pro záchranu prostředí - Calla a Občanské iniciativy pro záchranu životního prostředí


Tisková zpráva z 24.8. 2005

Veřejné projednání vlivů skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu JETE na životní prostředí
Jihočeská nevládní sdružení poukazují na chyby v dokumentaci, pořádají dnes happening a infostánek a předají petici s 1700 podpisy Jihočechů proti stavbě skladu

Zástupci jihočeských nevládních sdružení, která se zabývají jadernou energetikou, se dnes zúčastní veřejného projednání vlivů plánovaného skladu vyhořelého jaderného paliva (VJP) v areálu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. Toto projednání se dnes od 15 hodin uskuteční v Českých Budějovicích.

Již od 14 hodin budou zástupci Sdružení Jihočeské matky, Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí, Sdružení Calla společně s aktivisty z Rakouska a Německa podávat informace o skladu vyhořelého jaderného paliva u informačního stánku před vchodem do kulturního domu Metropol, kde se projednání koná.

„Nevládní sdružení kritizují především to, že v dokumentaci nejsou hodnoceny konkrétní typy skladovacích kontejnerů, samotná hala nepředstavuje totiž žádnou bariéru proti úniku radioaktivních látek. Zpracovatelé podcenili vyhodnocení rizika pádu velkých dopravních letadel, analýzu, z níž vycházejí, zpracoval sám investor“ říká Edvard Sequens

„V regionu kolem JETE by stavbou skladu VJP došlo k velké kumulaci jaderných zařízení – jaderná elektrárna, sklad VJP, odkaliště s 36 milióny tun radioaktivních a toxických odpadů po přepracování uranové rudy v MAPE Mydlovary“ konstatuje P. Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí.

Obyvatelé obce Temelín požadovali vyhlášení místního referenda, zastupitelé referendum odmítli a stavbu skladu podpořili. Stavba skladu je tedy prosazována, přestože místní politici, investor ani státní úředníci neznají názor místních obyvatel.

Jihočeské nevládní organizace předloží v rámci procesu posuzování vlivů skladu na životní prostředí petici s téměř 1 700 podpisy (především) Jihočechů, kteří výstavbu dalšího jaderného zařízení v regionu odmítají.

„Máme obavy, že posuzování vlivů stavby nebylo nestranné. Zpracovatelé dokumentace a posudku se opírali o analýzy ČEZu, odborná kritická stanoviska k jaderné energetice (v kontextu EU zcela běžná) se v dokumentaci a posudku EIA neobjevují, rizika vlivů jaderné energetiky na zdraví lidí a životní prostředí jsou zlehčována. Jaderná lobby opět tvrdě – bez ohledu na názory obyvatel a bez ohledu na negativní vlivy stavby skladu na region – prosazuje své zájmy“ říká Dana Kuchtová ze Sdružení Jihočeské matky.


Další informace:

Dana Kuchtová, Sdružení Jihočeské matky, 603 516 711
Edvard Sequens, Sdružení Calla, 602 282 399
Pavel Vlček, OIŽP, 777 006 241


Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...