Jihočeské matky

občanské sdružení

Vláda projedná zprávu tzv. Pačesovy komise

26.1.2009
Autor: JČM
img
Vláda má 26.1. na programu jednání zprávu nezávislé odborné komise (tzv. Pačesovy komise) pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu a také oponentní posudek k této zprávě.

Komise hodnotila dlouhodobé energetické potřeby České republiky a doporučila vládě opatření, jakými by se měla řídit při schvalování energetické politiky České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (do roku 2050). Závěry její práce byly prezentovány 24. listopadu loňského roku na odborné konferenci v Praze.

Sdružení Jihočeské matky zprávu komise prostudovalo a považuje vypracování takového uceleného materiálu za přínosné. Na druhé straně však poukazuje na některé jeho nedostatky. V závěrech práce komise chybí především doporučení, jak prosazovat energetiku jiného typu než energetiku využívající hlavně velké centralizované zdroje. Cesta k trvale udržitelné energetice založené na menších, decentralizovaných zdrojích je sice složitá, zdlouhavá a bude vyžadovat mimo technických také společenské změny. V této souvislosti jsme očekávali, že autoři přistoupí ke zpracování tohoto materiálu více novátorsky..

„Doufáme však, že vláda nebude z řady doporučení komise prosazovat pouze klasické koncepty energetiky, např. podporu rozvoje jaderné energetiky. Uvítali bychom, kdyby vláda stejně vehementně začala prosazovat opatření na podporu rozvoje moderních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů, úspor energií a decentralizace zdrojů,“ říká Monika Machová – Wittingerová.

Studie tzv. Pačesovy komise není jediným koncepčním materiálem, který řeší energetickou politiku. Dalším materiálem, který bude pravděpodobně v průběhu letošního roku předmětem jednání vlády, je státní energetická koncepce (SEK). Její aktulizaci zajišťuje Ministersvo průmyslu a obchodu.

„Návrh aktualizace státní energetické koncepce jsme zběžně prostudovali. Je zpracován ve starém duchu, klade hlavní důraz na využívání uhlí a jádra, obnovitelné zdroje vidí pouze jako marginální a klade nedostatečný důraz na možnosti úspor energie. Navíc to vypadá, že autoři státní energetické koncepce nebrali dostatečně v úvahu studii tzv. Pačesovy komise, která zpracovala více scénářů možností vývoje energetiky v ČR, včetně tzv. bezjaderného scénáře,“ uzavírá Monika Machová – Wittingerová.

Kontakty

Ing. Monika Machová – Wittingerová, sdružení Jihočeské matky, o.s., tel.: 603 516 603

přílohy

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...