Jihočeské matky

občanské sdružení

Vliv dlouhodobého provozu jaderných zařízení na rozvoj regionu(TZ 1.7.2003)

1.7.2003
Autor: JČM
Jihočeské matky dnes pořádají setkání starostů Jihočeského kraje se starostou obce Dukovany, Vítězslavem Jonášem.

Cílem setkání je diskuse a výměna zkušeností o vlivech dlouhodobého provozu jaderných zařízení na rozvoj regionu. V Jihočeském kraji je totiž kromě Temelína jaderným zařízením i bývalá přepracovna uranové rudy MAPE Mydlovary. Do budoucna dokonce hrozí možnost výstavby dalších 2 až 3 bloků v JETE (viz nová energetická politika), meziskladu vyhořelého jaderného paliva v areálu JETE a eventuálně i výstavba úložiště vyhořelého jaderného paliva.

Vliv jaderných zařízení chceme dokumentovat na čtyřech oblastech a to:
1. Turistický ruch
2. Trh s nemovitostmi
3. Zaměstnanost
4. Rozvoj podnikání

1. Temelín jednoznačně snižuje atraktivitu jihočeského regionu z hlediska cestovního ruchu. V minulosti to bylo doloženo ve studii Fessel Institutu, dokládají to také stanoviska některých provozovatelů služeb cestovního ruchu. Paradoxně není tato skutečnost vůbec uvedena ve strategických dokumentech – Koncepci rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje ani v celostátní Koncepci rozvoje cestovního ruchu České republiky.

2. Sociologický průzkum z poloviny roku 2002 prokázal, že 77% dotázaných realitních kanceláří hodnotí vliv JETE jako negativní. Výhled na věže elektrárny drasticky snižuje zájem o koupi nemovitostí (o 92%). Z průzkumu vyplývá, že ceny nemovitostí jsou kolem JETE, zhruba v oblasti zóny havarijního plánování, nižší než v širokém okruhu 40 km. Z výsledků průzkumu dále vyplývá, že 60 % dotazovaných respondentů by nezakoupilo nemovitost v blízkosti JETE.

3. a 4. Vývoj zaměstnanosti v JETE vyvrátil původní předpoklady o tom, že JETE zásadně přispěje k rozvoji zaměstnanosti v regionu. Dle plánů ČEZu bude v JETE zaměstnáno pouze 800 pracovníků. Rodinní příslušníci zaměstnanců JETE zvyšují požadavky na pracovní místa v regionu. 

Starosta obce Dukovany k problematice zaměstnanosti a rozvoje podnikání říká: „Při cestách po Evropě jsem zjistil, že všechny obce v blízkosti jaderných zařízení se potýkají s problémem nezaměstnanosti. Jaderná energetika v dlouhodobém časovém horizontu ovlivňuje zaměstnanost negativně. Při výstavbě JE dochází k velkému nárůstu zaměstnanosti, ale k útlumu jiných podnikatelských aktivit. Po dokončení výstavby JEDU vzrostla míra nezaměstnanosti v okrese na 14 %. Stavba meziskladu v JEDU situaci v oblasti zaměstnanosti a podnikání ještě zhorší.“

Plánované další dva až tři bloky v JETE, mezisklad vyhořelého jaderného paliva v areálu JETE a případná stavba úložiště vyhořelého jaderného paliva v jižních Čechách představují pro rozvoj kraje vážnou hrozbu. Cílem setkání bylo na tato rizika starosty jižních Čech upozornit, ujasnit si vzájemná stanoviska a případně podpořit jejich aktivity k získání finančních kompenzací od ČEZu za již způsobené újmy spojené s provozem JETE.


Mgr. Dana Kuchtová Ing. Monika Wittingerová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...