Jihočeské matky

občanské sdružení

Vyjádření mluvčího MPO a reakce JCM

29.6.2004
Autor: JČM
Reakce , které se v poslední době objevily v mediích jako výrazná kampaň proti dostavbě Jaderné elektrárny Temelín jsou poněkud matoucí, jsou to ničím nepodložené poplašné zprávy, protože v tuto chvíli není o ničem rozhodnuto.Nic nebylo projednáno ani s veřejností ani na vládní úrovni,nejsou vyčleněny finanční prostředky, natož, aby se jednalo s možnými investory. Nebylo zadáno žádné posouzení o dopadech a vlivech na životní prostředí. Pouze připomínám, že poslední dvě stávající posouzení Temelínské elektrárny podle našich zákonů i podle mezinárodní směrnice Evropského společenství v rámci procesu z Melku dopadlo negativně.Ničím nepodložená víření emocí, jinak se snahy aktivistů nedají nazvat,tak naprosto ztrácejí opodstatnění.

Uváděné průzkumy veřejnosti jsou poněkud tendenční, už jen proto,že jsou záměrně směšovány různé problematiky. Protesty proti jadernému úložišti odpadů v provozované elektrárně namíchané do tematiky možného vybudování trvalého úložiště jaderného paliva v některém regionu po roce 2065, a aby byl kočkopes dokonalý,mluví se ještě o možném rozšíření elektrárny o dva bloky. Průzkumy,které by tak měly mít jistou vypovídací hodnotu jsou pouze zmatečným nástrojem pro posílení zbytečné emoce.

Laická tvrzení,že lze nahradit jadernou elektrárnou jinými obnovitelnými zdroji energie jsou zcela nereálná.
Nejsme severskou zemí, tedy s velkými vodními elektrárnami nelze počítat.Možné mnimální posuny v dnešní realitě se setkávají s velkým odporem ekologických aktivistů (příkladem může být úvaha o přehradě na Berounce, popř.nesouhlas s výstavbou malých vodních elektráren). Větrné elektrárny se stometrovýni stožáry umístěné převážně  v horských oblastech ( v relevantním počtu 4-5 tisíc),by zničily krajinu zvýšily ceny elektřiny.Paradoxně by se proti této opravdu nerozumné myšlence jako první postavili ti, kdo ji nyní prasazují. Jejich nevýhodou je navíc nízká účinnost , vyzkoušená v Německu. Efektivita by byla kolem pouhých 16 procent, zbytek byl zálohován z klasických a dnes již dovážených zdrojů. Poučíme se ? Spalování biomasy má regionální význam. Celostátní nahrazení jaderné elektrárny by představovalo pěstování plodin na ploše 6 000 čtverečních kilometrů. Jejich svoz při cenách pohonných hmot by nebyl právě levný. Navíc by se výrazně změnila ekologie krajiny a pronikání invazních mnohdy plevelných rostlin do polí. Toto vše však v kampaních placených aktivistů zůstává utajeno a z nepravdivých údajů se vyvozují falešné závěry.

Ivo Mravinac


Stanovisko k vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu z 29. 6. 2004Mluvčí MPO, pan Ivo Mravinac, označuje kampaň proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín za výraznou. Velmi nás to těší, protože cílem našich aktivit bylo upozornit mj. Ministerstvo průmyslu a obchodu na to, jak část veřejnosti pohlíží na další rozvoj jaderné energetiky. Ministerstvo tedy protesty zaregistrovalo, jak dokládá dnešní, poněkud rozčilená a chaotická, reakce pana Mravinace.

Dostavbu jaderné elektrárny Temelín označuje p. Mravinac za poplašnou zprávu. Poplašné zprávy tedy šíří pan náměstek Pecina, protože se opakovaně v médiích vyjádřil, že nejvýhodnější lokalitou pro nové jaderné bloky by byl areál stávající jaderné elektrárny Temelín. K novým jaderným blokům dosud skutečně neproběhlo jednání s investory ani tzv. EIA. Vláda však o výstavbě jaderných bloků jednala a přijala v rámci energetické politiky tzv. zelený scénář, který s výstavbou nových jaderných bloků počítá. Zcela scestné je tvrzení p. Mravinace, že posouzení temelínské elektrárny podle našich zákonů a podle směrnic EU v rámci Melkského procesu dopadlo negativně. Opak je pravdou – jak EIA na změny na jaderné elektrárně, tak tzv. celková EIA Melk byly zakončeny kladným stanoviskem.

Pan Mravinac dále zpochybňuje průzkumy veřejnosti, které jsme zadávaly, označuje je za tendenční, protože prý směšují různé problematiky. Jednalo se však vždy o průzkumy renomovaných agentur STEM-MARK, TNS Factum aj. Zadávaly jsme zpravidla omnibusový průzkum – tedy jednu jedinou, zcela jasnou a jednoduchou otázku, na kterou odpovídal reprezentativní vzorek populace celé České republiky. Naše poslední dva zadávané průzkumy se týkaly výstavby dalších jaderných bloků v areálu JETE. K tzv. skladu vyhořelého jaderného paliva či úložišti jsme žádný průzkum dosud nezadávaly. Zdá se, že se panu Mravinacovi popletly sociologické průzkumy s peticemi proti skladu VJP či dokonce s místními referendy proti úložišti. S emocemi mají tyto formy protestu velmi málo společného. Jsou poměrně přesným a věcným dokladem názorů veřejnosti. O nezvládnutých emocích - ovšem emocích úředníků Ministerstva průmyslu a obchodu - svědčí spíše zmatečné přiřazení témat sklad a úložiště do zadávaných průzkumů. Tato témata zatím obsahem našich průzkumů nebyla.

V poslední části konstatuje pan Mravinac to, že laická tvrzení o možnosti nahradit jadernou elektrárnu jinými obnovitelnými zdroji energie jsou nereálná a dokládá negativa těchto zdrojů. Negativní dopady jaderných či uhelných elektráren na životní prostředí nezmiňuje. Odborníkům z Ministerstva životního prostředí, kteří nedávno předložili variantu energetické politiky bez dalšího rozvoje jaderné energetiky, zřejmě pan Mravinac nevěří. Dokonce tvrdí, že spalování biomasy má pouze regionální význam, ačkoli výsledná kompromisní varianta rozvoje naší energetiky (akceptovaná i MPO) počítá s biomasou jako s nejvýznamnějším celostátním zdrojem tzv. obnovitelné energie.

Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu je pro nás bohužel dalším dokladem zastaralých centralistických představ o energetice, které převládají na tomto Ministerstvu. Příspěvek dále ukazuje neschopnost státních úředníků respektovat názory veřejnosti a reagovat na ně reálně, bez zbytečných negativních emocí.

Dana KuchtováKategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...