Jihočeské matky

občanské sdružení

Výsledek procesu EIA k 78 změnám na Temelíně - chybí důležité podklady a analýzy, zákon o EIA nebyl vždy dodržen. Stanovisko MŽP je přesto souhlasné !

23.4.2002
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné stanovisko k 78 změnám na jaderné elektrárně Temelín v rámci tzv. procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). Souhlas s provedením těchto změn však ministerstvo podmiňuje splněním mnoha opatření ze strany investora. Jihočeské matky obdržely toto stanovisko včera.
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné stanovisko k 78 změnám na jaderné elektrárně Temelín v rámci tzv. procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). Souhlas s provedením těchto změn však ministerstvo podmiňuje splněním mnoha opatření ze strany investora. Jihočeské matky obdržely toto stanovisko včera.

"Je alarmující, že teprve proces EIA (o jehož konání rozhodl soud na základě právních kroků Jihočeských matek) odhalil, že změny na JETE jsou prováděny bez potřebných podkladů a analýz. Tyto podklady měly být již k dispozici mnohem dříve, např. viz:

- Podmínka - provést nové výpočty tepelně tlakového šoku tlakové nádoby reaktoru, stávající výpočty mohou poukazovat na bezpečnost po dobu prvních pěti let
- Podmínka - zpracovat technické řešení přesměrování odfuku nezkondenzovaných plynů z hlavního kondenzátoru na základě stanovené objemové aktivity mimo aerosolové filtry
- Podmínka - zpracovat na základě schváleného programu radiační zátěž a odpovídající rizika z kapalných výpustí s použitím vstupů na základě platných rozhodnutí SÚJB a OKÚ České Budějovice aj." konstatuje Dana Kuchtová.

Dokumentace, posudek ani souhlasné stanovisko MŽP bohužel nevyžadují vyhodnocení tzv. nulové varianty. Nulová varianta, tj. varianta bez provedení změn, by zmapovala výchozí stav v JETE a umožnila zhodnocení variantních řešení změn projektu. Vyhodnocení nulové varianty i zhodnocení variant řešení zákon EIA jednoznačně přikazuje.

Je například otázkou, zda by na základě vyhodnocení těchto variant, byla jako nejlepší dostupná technologie zvolena varianta se softwarem a palivem právě od firmy Westinghouse.

V dokumentaci a v posudku chybělo posouzení některých změn, (např. č. j. VÚP 1894/94-330-Má). Zákon EIA nepřipouští, aby investor některé změny nepředložil k posouzení.

Protokol z projednání 78 změn v Pasově, který je součástí podkladů pro vydání stanoviska, je tendenční a neúplný, nezachycuje reálný průběh jednání a neshrnuje připomínky bavorských a rakouských občanů. Nemohl být tedy relevantním podkladem pro vypracování závěrečného stanoviska MŽP.

V procesu EIA se prokázalo, že změny na JETE jsou prováděny bez důležitých podkladů a analýz. V rámci EIA nebyly splněny zákonné podmínky (viz výše). Stanovisko z procesu EIA mělo být negativní. "Zkušební provoz v JETE by proto neměl být povolen, a to až do splnění veškerých podmínek, které vyplývají z připomínek vznesených v procesu EIA. Jihočeské matky se budou právními kroky dále domáhat naplnění zákonů na JETE" říká E. Hlasová.

Mgr. Dana Kuchtová Ing. Eva Hlasová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...